מליאת הכנסת
מליאת הכנסת צילום: דוברות הכנסת - דני שם טוב

את השיחה איתנו הרב עושה תוך כדי ההתמודדות שלו עם מחלתו. ברוך ה', הרב מתפקד באופן מלא אך עדיין זקוק לחסדי שמיים לרפואה שלמה. יהי רצון שהדברים יהיו לרפואתו בתוך שאר חולי ישראל.

"עם ישראל הגיע לארץ ישראל כדי להיות ריבון בארצו אחרי אלפיים שנים שהוא חי בגלות", פותח הרב. "בגלות חי עם ישראל לפי החשיבה של הגויים והשתעבד לרוחם של הגויים. עד כדי כך שאלפיים שנה לא עלה בדעתנו להקים מדינה ולהיות ציונים. לפני כמעט מאתיים שנה, בזמן שעלו לארץ תלמידי הגר"א והבעל שם טוב, נוצר לראשונה 'יהודי חדש'. זה היה מהפך. פתאום קם יהודי שאומר: מה אני עושה פה? ותלמידי הגר"א והבעל שם טוב באו לבנות ערים כמו טבריה, צפת וירושלים.

"כמובן, לא נשכח שבגבורה עצומה גם העם אשר בגולה עלו על המוקד בלי לבגוד בעמם והתפללו 'ותחזינה עינינו', ובתפילת מוסף הזכירו את הקורבנות ואת בית המקדש. אבל צריך לומר שפלא שאחרי אלפיים שנה חלק מאיתנו נותר חולה ולא רואה שהוא צריך ללכד את העם לארצו ולשפתו.

"במקביל נוצר מצב שהציונות נעשתה המונית ואימצה ערכים מתרבות אירופה, רעיונות שעד אז נחשבו כאלה שאינם קשורים לתורה. העיסוק בכלכלה ובביטחון הצליח בידם, והם היו עסוקים במסירות נפש נפלאה לבנות את התשתית החומרית של המדינה.

"הדבר הזה גרם לבלבול. חלק ראו ביהדות דבר גלותי, כי הם שאפו לאידיאלים אוניברסליים שחשבו בבורותם שאינם קיימים בתורה, וחלק לא רצה את הציונות כי לא הבינו שקדושת התורה היא מהות של נשמתו הלאומית של ישראל. כך נוצרה ציונות ללא משמעות ואידיאל. אבל בפועל היא עוררה את היהודים לבנות את ארצנו, את הכלכלה והביטחון, עד שהמדינה הפכה לכלי שיכול להתמלא בשפת הקודש, בערכי הקודש ובתרבות של עם ישראל ולהיות עצמאיים. אבל כדי להיות עצמאי אי אפשר לחזור למצב הגלות. אי אפשר לערב את מי שאינו יהודי!

"במדינת ישראל רק עם ישראל בעצמו צריך להקים את תרבותו ולמסור לעולם את המסר שלו במדינה שלו. כמו שכל מדינה – רוסיה, צרפת, אמריקה וכו' – כל אומה בריבונותה צריכה להביא את בשורתה לעולם. עם ישראל הוא ישות עצמית ועצמאית, ולא ייתכן שבריבונותנו יהיה אדם שאינו שייך לעם ישראל. אנחנו יכולים להיות עצמאיים רק כשהעם בעצמו, עם כל התכונות המאפיינות את ייחודיותו, שולט על עצמו. להכניס זרים בהנהגת השלטון זה פשוט מאוד לחזור לגלות.
בפועל הגויים גרים כאן.

"כשהאומה ריבונית והשלטון ריבוני, יכולים להיות פרטים שלא טוענים שהם אומה, והם יכולים להיות כאן גם בלי להתגייר. אנו לא עם שלא אוהב, להפך, תורתנו המוסרית אומרת 'ואהבת לרעך כמוך', וכתוב 'ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים'. אנחנו יודעים שזה לא מצב קל לאדם להיות גר בארץ נוכרייה. הם יכולים ליהנות כאן מעבודה ופרנסה, מאפשרות לחינוך, אבל לא להתקיים כאן כלאום. ובטח שהם לא יכולים להיות עוינים בשום דרך".

האם למעשה בהכנסת גויים לשלטון יש מעבר ממדינה יהודית למדינת כל אזרחיה?

"במשך 3,300 שנה בערך, מאז נוצר עם ישראל, הוא מהווה בעולם את 'עם המוסר', שדורש דבר שאינו קיים בשום אומה: שהאומה תהיה מוסרית, ולא רק הפרט. בכל האנושות מצאנו מאות מיליוני גויים ישרים שמקיימים שבע מצוות בני נח, אבל אף אומה אחת אינה רואה עצמה כפופה כאומה לאיסור לאנוס, לאיסור להרוג, לאיסור לגנוב. כשהיא מגיעה לכוח שמאפשר לה לכבוש וכשיש לה אפשרות היא נוהגת בברבריות וללא שום מוסר.

"תורת ישראל מלמדת להיות אומה מוסרית. זאת הסיבה שעם ישראל צריך מדינה, כדי שיהיה כלי לאומי להכיל את המוסר הלאומי. לכן קראתי לו 'עם המוסר'. כמובן, צריך לברר מהו אותו מוסר, אבל משום שהציונות העדיפה את תרבות אירופה, הדוגלת בזכויות הפרט, ואירופה ממשיכה את הדרך הנוצרית וביטלה את כל מצוות התורה, ממילא אין לאירופה שום מוסר לאומי. ולכן הציונות נשארת ללא משמעות ואידיאלים. זה כמו אדם שיצר כלי ולא יודע בשביל מה. זה כמו גוף שאין לו נפש ואין לו חיוניות.

"כשהחלטנו לחזור להיות לעם זה בא עם הרצון להיות ריבוניים על ארצנו. לכל עם יש גוף, הגוף של העם הוא הארץ, ואם חסר אחד מאיברי הגוף, הוא בעל מום. לכן אנחנו צריכים לחזור לכל חלקי ארצנו. אבל עם זאת חייבים להפיח נפש ורוח, כלומר את המשמעות למדינה.

"לכן האומה שכל תרבותה היא לחיות על פי המוסר הלאומי ולא רק המוסר פרטי, נוגדת את כל התפיסה שמדברת על 'מדינת כל אזרחיה'. רוב העם רוצה מדינה יהודית, כפי שקבעה הציונות בראשית דרכה. אומנם משמעות אין לו, ולכן הוא אינו יודע על מה הוא לוחם. מאחר שתרבות ישראל היא מוסר לאומי, העם חייב להיות ריבון על עצמו. הוא אינו יכול ללבוש טלית שאיננה שלו, בטח לא את התרבות ששמה בראש את היחיד, הפרט, זכויותיו ותענוגותיו. לכן לא ייתכן שישראל תרד לדרגת מדינה של כל אזרחיה. זו פשוט התאבדות של המפעל הציוני, שבא להחזיר את העצמיות הלאומית והתרבותית של עם ישראל".
מה בעצם עושה את הרצון שלנו להיבדל שונה מהלאומנות שפגעה בעולם?

"לכל עם יש תרבות הנותנת משמעות לכלי המדינה, אבל כפי שאמרנו, אין לאירופה מוסר לאומי, ולכן היא הייתה מסוגלת להצמיח את הזוועות של השואה, כי ראתה ב'עם המוסר' את אויבתה הרוחנית הגדולה, כפי שהתבטאו ברורות היטלר והגנרלים שסבבו אותו. אצלם המדינה אינה אלא חברת ביטוח שיוצרת סדר מדיני, כמו אוסרת להרעיש בלילה או מציבה רמזורים בכביש. אלו גדרי נוחות של האזרחים, ולא מוסר.

"כל מדינה חייבת לחפש, לדעת ולהצמיח את המשמעות שלה. עם ישראל, שהוא זקן העמים, יש לו משמעות לעצמו ולעולם כולו. המוסר הלאומי שלנו מצטמצם לשלוש מילים: 'ואהבת לרעך כמוך'. כשרבי עקיבא הוסיף שזה כלל גדול בתורה כוונתו לומר שכל התורה כולה ומצוותיה מוציאות לפועל את הכלל הזה.

"כל הבריות לא בחרו להיברא וגם לא בחרו בחוקי חיים שטבועים בהם. כל זה בא לבריות בכפייה. עם ישראל נברא בעל נשמה לאומית שתכונותיה הן אהבת הפנימיות של כל הבריות, ולכן הוא יודע לכבד את השונות של כל הבריות, באשר אל אחד לכולנו. וזה נקרא 'כמוך', היינו המשותף שיש לך עם כל הבריות. אותה המהות הפנימית שאל אחד לכולנו. תכונה לאומית זו של אהבת המהות כפויה עלינו, ולעולם לא נוכל לטשטשה.

"גם העמים צריכים לאהוב את עצמם וגם זה את זה. לא את השוני אלא את האלוהי שבפנימיותם. זה נקרא מוסר לאומי. הם צריכים להיות אוהבים את מהות האחר, ומשום כך לכבד את תרבות הזולת. זו אהבה. אם משתמשים באהבה באופן מסולף שמבקש לטשטש את השונות העצמית לכל אומה, זו לא אהבה.

"באמת במקור יש אותה המהות לכולם: במקור האלוהי שבנו. אבל התפקיד שונה. כמו שלכל פרי וחיה יש תכונה אחרת, כך לכל עם יש ארץ, אקלים וצמחים שמתאימים לה ולתרבותה. רק בזה שנאהב את המהות ששייכת לכולנו יחד ונכבד את השונות ונעזור לו בשונותו, רק כך יהיה שלום בעולם.

"שמענו את אביב גפן ואברהם פריד שרים יחד ומדברים דברי אהבה. זו לא אהבה זולה ושקרית, שאיננה מוסרית, אלא אהבה לאומית. למרות השוני בדעותיהם הם מאוחדים בהיותם יהודים ששייכים לאומה ישראלית.

"ולכן כל עוד לא התבררה בעם המשמעות של מוסר האומה, המנהיגים יהיו מנהיגים שיכולים לחשוב שאפשר לצרף לריבונותנו אדם שאינו מישראל. לא משנה ימין או שמאל, זה עמוק הרבה יותר. כשהמשמעות שדיברנו עליה תחזור לעם ישראל ונבין למה יש כאן מדינה, ההנהגה תשנה את צורת החשיבה. וממילא ישתנו ההתנהגות, וגם מערכת המשפט ומערכת החינוך ישתנו. זה ייתן כוח אמיתי לצבא שידע למה הוא לוחם. שהוא נלחם על הגנת ריבונותנו ששבה אלינו כדי לתרום את הערך התרבותי שיש לעם ישראל לתרום לעולם".

בפועל ראינו ששני הצדדים לכאורה היו מוכנים להכניס ערבים לממשלה.

"כפי שאמרתי, המצב הזה הוא פרי היעדר בירור למשמעות הציונות. גם אלו שציונים ובעלי כוח בריא להגן על עצמם ועל עמם נמצאים היום לפני שוקת שבורה. הם לא ציפו לציונות שרק הקימה מדינה של היי-טק אלא מצפים למדינה בעלת אידיאל וערך. מאחר שהציונות הזניחה את הערך מעבר לבניין הכלכלי והצבאי, חלקם בחר בתרבות האירופית והאמריקאית, שסוברת שאין ללאומיות שום מקום ושעם ישראל צריך להיות עוד חלק בכפר הגלובלי. אבל גם החלק השני, שלא דבק בתרבות הזאת, לא מצליח להקים שלטון ריבוני במשך ארבע מערכות בחירות בהיעדר משמעות וייעוד. במצב כזה הכיוון של מדינת כל אזרחיה עלול לגבור.

"זאת הסיבה ששני הצדדים ראו אפשרות לבנות כאן ריבונות שכוללת ערבים. צומחים כאן דורות שמאבדים משמעות ואת הערך הלאומי ומוסרו, וזה התוצר של זה.

האם צריך למחות במהלך הקמת ממשלה עם ערבים?

"כל מהלך חיובי המסביר את היעד הלאומי שיש באהבה מברר ומתקן, לעומת מחאה, שהיא אומנם דבר דרוש אך איננה מוסיפה כלום למי שמוחים כנגדו. אלא אם כן המחאה בעלת תוכן מברר. למחות באמירה שהרוב המוחלט של הציבור רוצה לתקן".

אולי היה עדיף, כדי למזער נזקים, להקים ממשלת ימין עם הערבים?

"אמרתי בדבריי שאין זו מחלוקת בין ימין לשמאל. אי אפשר להגיע למטרותינו בזה שמוותרים על האמת המהותית, על ריבונותנו, בזה שנכניס אליה זרים מטעמים מעשיים, פרקטיים. האמת תורה דרכה, ורק החוזק האמיתי של עם ישראל, שבמשך 3,300 שנה נשאר נאמן לעצמאותו, יגבר על חולשות הייאוש והבלבול. נמשיך לומר את האמת בכל מציאות פוליטית שתקום, כי שני המחנות החולקים באו לעמדותיהם מטעמי חוסר משמעות להקמת המדינה.

"כאשר המהות של עם ישראל תובן, תובן גם משמעות הציונות. לכן אנחנו בטוחים בניצחון האמת והמוסר הלאומי ואהבת האומות כולן, וזה יביא שלום בעולם. עם ישראל מאמינים בני מאמינים, הכוח הטבעי הוא מהות העם, הוא יעבור את כל המכשולים שציינו בהנהגת עמנו. ועמנו בלבד. אין להיכשל ולהיכנע לכל מיני דרכים פרקטיות כשהם הולכים נגד האמת המהותית".

---

(באדיבות השבועון "עולם קטן", המוציא לאור את מגזין הנוער "מקום בעולם")