הרב מרדכי שמואל אדלשטיין בקבר חנינא בן דוסא
הרב מרדכי שמואל אדלשטיין בקבר חנינא בן דוסא צילום: ארגון חנינא בני

ארגון "חנינא בני – קרן הישועות ע"ש התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא זיע"א", נטל על עצמו להוציא לפועל את הסגולה שפרסומה מעורר הדים רבים.

הסגולה בדוקה ומנוסה והועברה ע"י הצדיק הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל לבנו יבלח"א הרב מרדכי שמואל אדלשטיין. הארגון מחלק את החלות והיין שנתרמו כחלק מהסגולה, לכבוד שב''ק ללומדי תורה ולמשפחות נזקקות.

למרות שהגישה למקום מורכבת , ארגון "חנינא בני" מקיים מידי ליל שישי בחצות הלילה את הסגולה בהוראתו ובהכוונתו המדוקדקת של מרן הגה''צ רבי מרדכי שמואל שליט''א. מבחינה בטיחותית כיום אין גישה לקבר עצמו , סדר הלימוד והתפילה מתקיימים במערת קברו של התנא רבי חנינא בן דוסא הקבור בכפר עראבה בסמוך לאשתו, האישה היחידה שמוזכרת בתלמוד הבבלי כמי שהייתה מלומדת בניסים.

במקום מתבצע כרגע שיפוץ מיוחד על מנת להנגיש את המקום לתפילה לצבור הרחב.

במכתב מיוחד שכתב הצדיק הרב מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א בכתב ידו, הוא כותב אודות הסגולה שהיא בדוקה ומנוסה והדרך כיצד לנהוג בכדי לזכות לראות ישועות אף למעלה מדרך הטבע: "בהיות ונודע במסורת ברורה מהקדמונים, מקום ציונו של התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא ואשתו זיעועכי"א אמן, בכפר עראבה שבגליל, ובוודאי שהוא מקום מסוגל לתפילה ולפעול ישועות בכל העניינים. וכבר נושעו רבים בזכותו של התנא הקדוש וכדאיתא בחז"ל (תענית כ"ד) אר"י א"ר כל העולם ניזון בשביל חנינא בני וכו'. אולם כדי לחזק כח התפילות שיפעלו יותר, לעורר הרחמים ולפעול ישועות, ראוי גם להפריש איזה סך לצדקה, ובפרט לצורכי שבת כמו חלות ויין עבור הנזקקים, וראוי שיהיה לכל הפחות כמניין 'חנינא', שהוא סך קי"ט שקלים, ובוודאי שכל המוסיף מוסיפים לו".

בהמשך מכתבו מפרט הרב אדלשטיין את סדר הלימוד והתפילה במקום: "ובדבר שאלתו על סדר התפילה על הציון הקדוש, נראה כי יראה שיבואו עשרה אברכים ת"ח בני עליה, למקום הציון הקד', וילמדו שם משניות בעיון למשך שעה אחת, והזמן המתאים לזה נראה כי הוא בליל שישי סמוך לחצות. וסמך לדבר יעוי"ש במס' תענית על כמה ניסים שאירעו אצל התנא הקדוש ואשתו בערב ש"ק.

ואז בחצות יאמרו סדר התפילה כפי הסדר המצורף בזה, ובנוסח המי שברך יראו להזכיר כל שם ושם של הזקוקים לישועה בפרטיות ובכוונה גדולה. כמו כן ידליקו נר לזכות התנא רבי חנינא בן דוסא ואשתו שימליצו טוב בעדנו. וכן המבקש ראוי מאד שיתפלל עימהם באותה שעה ממקום שהוא שם, ואף הוא ידליק נר לזכות התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא. ובטוחני שיועיל הדבר לפעול ישועות אף שלא כדרך הטבע והוא בדוק ומנוסה".

בארגון 'חנינא בני' מספרים כי סיפורי מופתים רבים מתגלגלים אודות הישועות למעלה מדרך הטבע, עבור מי שהתפללו עבורו בתפילה המיוחדת על הקבר. באחד המקרים, שאירע לפני כמה שנים, עוד בטרם התפרסם המקום כמקום המסוגל לישועות - יהודי תומך תורה שעמד למשפט בחו"ל ונראה היה כי אפסו סיכוייו לנצח במשפט. הוא היה צפוי להיכנס לכלא לשנים ארוכות ולשלם קנס כספי גבוה מאד.

רק נס למעלה מדרך הטבע יכול היה להציל אותו. בצר לפו פנה אל הרב אדלשטיין באמצעות אחד ממקורביו, והרב הדריך אותו לקיים את הסגולה בתפילה על קברו של רבי חנינא בן דוסא ע''פ סדר התפילה ובליל שישי בחצות לאחר לימוד בעיון ובעז"ה תהיה ישועה מעל לדרך הטבע. שליחים מיוחדים יצאו אל הכפר כדי להתפלל במיוחד להצלחה במשפט. ביום המשפט, התחולל נס של ממש כאשר הכל התהפך לטובה בצורה בלתי רגילה והוא זכה במשפט כנגד כל הסיכויים.

סיפורי מופתים רבים אודות מעוכבי שידוך, חינוך הילדים, מציאת עבודה, רפואה שלא כדרך הטבע, לזכות לפרי בטן ועוד סיפורים רבים מגיעים באופן קבוע למשרדי הארגון.

לסגולת חנינא בני וישועה מעל לדרך הטבע >>