הרב מרדכי שמואל אדלשטיין בקבר חנינא בן דוסא
הרב מרדכי שמואל אדלשטיין בקבר חנינא בן דוסא צילום: ארגון חנינא בני

הסגולה שפורסמה בשבועות האחרונים אודות סדר הלימוד והתפילה המיוחדים על קברם של רבי חנינא בן דוסא אשתו הקבורים בכפר עראבה שבגליל, מעוררת הד ציבורי נרחב, ובקשות רבות של אנשים הזקוקים לישועה, המבקשים ליטול חלק על מנת שיתקיים עבורם סדר לימוד מיוחד ותפילה על קברו של התנא.

את מעמדי הלימוד והתפילה המיוחדים מקיים ארגון "חנינא בני – קרן הישועות ע"ש התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא זיע"א", שנטל על עצמו להוציא לפועל את הסגולה המיוחדת. האירגון מחלק את החלות והיין שנתרמו כחלק מהסגולה, לכבוד שב''ק לעמלי תורה ולמשפחות הנזקקות.

בעקבות פרסום הסגולה, פנו רבים למשרד הארגון וביקשו להשתתף באמצעות נציגי הארגון בסדר הלימוד והתפילה המיוחדים. בהנהלת הארגון בראשות הרב ישעיהו סילבר, השקיעו מאמצים רבים לדאוג לכל הפונים הרבים הזקוקים לישועה בכדי שיוכלו להשתתף בתפילה בשידור חי טלפוני מידי ליל שישי בחצות הלילה, כפי הכוונתו של הצדיק הרב מרדכי שמואל אדלשטיין, שקיבל בקבלה מאביו כיצד לקיים את הסגולה.

כמו כן, בשל העובדה שמבחינה בטיחותית אין גישה לקבר עצמו ואישור מיוחד ניתן בלעדית לקבוצת המתפללים המגיעים למקום תחת אבטחה כבדה ושמירה הדוקה, ארגון "חנינא בני" מקיים מידי ליל שישי בחצות הלילה את הסגולה בהוראתו ובהכוונתו המדוקדקת של רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, עבור כל אותם יהודים הזקוקים לישועה ומבקשים שילמדו ויתפללו עבורם את סדר הלימוד והתפילה המיוחדים.

בארגון חנינא בני מציינים שמכתבו המיוחד של רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, אודות הסגולה המופלאה שהיא בדוקה ומנוסה, עורר אף הוא הד ציבורי ובו הוא כותב בין היתר: "בהיות ונודע במסורת ברורה מהקדמונים, מקום ציונו של התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא ואשתו, בכפר עראבה שבגליל, ובוודאי שהוא מקום מסוגל לתפילה ולפעול ישועות בכל העניינים. וכבר נושעו רבים בזכותו של התנא הקדוש וכדאיתא בחז"ל (תענית כ"ד) אר"י א"ר כל העולם ניזון בשביל חנינא בני וכו'. אולם כדי לחזק כח התפילות שיפעלו יותר, לעורר הרחמים ולפעול ישועות, ראוי גם להפריש איזה סך לצדקה, ובפרט לצורכי שבת כמו חלות ויין עבור הנזקקים, וראוי שיהיה לכל הפחות כמניין 'חנינא', שהוא סך קי"ט שקלים, ובוודאי שכל המוסיף מוסיפים לו. ובטוחני שיועיל הדבר לפעול ישועות אף שלא כדרך הטבע והוא בדוק ומנוסה".

סיפורי מופתים רבים אודות מעוכבי שידוך, פרנסה ברווח, חינוך הילדים, מציאת עבודה, רפואה שלא כדרך הטבע, לזכות לפרי בטן ועוד סיפורים רבים הגיעו למשרדי הארגון ע"י אלו שעבורם התקיימה התפילה המיוחדת וזכו לראות בחוש ישועות למעלה מדרך הטבע.