האם מותר לעלות לירח?

המכתב המרתק נשאר בין גנזיו של הרב רבינוביץ', וכאמור הוא מתפרסם לראשונה על גבי 'המעין' החדש עם מבוא והערות.

הרב יואל קטן , ב' באב תשפ"א

האם מותר לעלות לירח?-ערוץ 7
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

מכתב לא ידוע מאת הרב אליעזר נחום רבינוביץ' זצ"ל, ראש ישיבת 'ברכת משה' במעלה אדומים שנפטר לפני כשנה, העוסק בשאלה האם מותר לבני אדם לעלות על הירח, מתפרסם בפעם הראשונה בגיליון החדש של כתב העת 'המעין', שיוצא לאור ע"י מכון שלמה אומן שעל-יד ישיבת שעלבים.

הרב רבינוביץ' הצעיר, ששימש אז רבה של הקהילה היהודית בעיר צ'רלסטון שבארה"ב, מונה בסוף שנות החמישים לחבר ועדה שכללה אנשי רוח מכל הדתות והזרמים, שתפקידה היה לייעץ לממשלת ארה"ב בשאלות אתיות ותיאולוגיות הקשורות לתוכנית החלל שהייתה אז בחיתוליה. במכתב לרבו הרב רודרמן זצ"ל שהיה מגדולי הרבנים בארה"ב פירט הרב רבינוביץ' את ספקותיו ואת דעתו בנושא זה.

הוא מזכיר את המדרש על אנשי דור הפלגה שרצו לעלות לשמים, מכאן שהתורה מסתכלת על הרעיון הזה בשלילה, אך מצד שני הוא מזכיר את הגמרא בחגיגה שאומרת 'במה שהורשית - התבונן', ומכאן לומד המהרש"א שיש לאדם לחקור את המציאות בעולם כמיטב יכולתו, ויש בדבר שבח ולא גנאי. הרב רבינוביץ' נוטה להכריע שאם אין במחקר גרמי השמים כוונה של גאווה ומרידה בבורא העולם אין בכך בעיה, אך מבקש מהרב רודרמן רבו להנחות אותו מה להשיב בשם היהדות לממשלת ארה"ב כפי שנתבקש.

המכתב המרתק הזה נשאר בין גנזיו של הרב רבינוביץ', וכאמור הוא מתפרסם לראשונה על גבי 'המעין' החדש עם מבוא והערות והרחבות. עוד בגיליון הזה מאמר העוסק בשיקולים והעדפות במצבים של 'מות סטטיסטי', כלומר כאשר הנפשות שנמצאות בסכנה-עתידית אינן ידועות ואינן מזוהות אלא מהוות חלק מסטטיסטיקה הגיונית כלשהי, והשאלה היא האם קיים הבדל בין מצב זה למצב שבו האנשים שבסכנה נמצאים ממש לפנינו.

בגיליון נמצאים מאמרים נוספים במגוון רחב של נושאים, וכן מדור ובו סקירה וביקורת של ספרים תורניים וספרי מחקר במדעי היהדות שהתפרסמו בחודשים האחרונים. הרבעון 'המעין' יוצא לאור בעקביות מרשימה כל שלושה חודשים כבר משנת תשי"ג, וזהו הגיליון ה-238 שלו.