מליאת הכנסת
מליאת הכנסת צילום: Olivier Fitoussi/FLASH90

מליאת הכנסת דחתה בקריאה טרומית את הצעת חוק סיוע לנפגעי האסון במירון שהציע ח"כ יעקב אשר. 59 חברי כנסת התנגדו להצעה לעומת 55 שתמכו.

ח"כ אישר ביקש לקבוע "מתווה סיוע לנפגעי האסון הלאומי בהר מירון, אשר יבוצע לפי תכנית שיכין שר האוצר באמצעות הקמת ועדה אשר תגבש אמות מידה והמלצות לאופן מתן הסיוע, בין היתר לפי מידת הפגיעה, מספר הנפגעים במשפחה הנפגעת ומקורות הכנסתה, לרבות זכאות לקבלת תשלומים בשל האסון".

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "המקרה הטרגי של האסון אינו מכוסה על ידי גורם ביטוחי או על ידי המדינה, כנהוג במקרים של פיגועי טרור או נזקי מלחמה, לפיכך מוצע בהצעת חוק זו לקבוע כי המדינה תסייע למשפחתו של נפטר או למי שנפגע באסון הלאומי או בעקבותיו".

השר במשרד האוצר חמד עמאר השיב להצעה והסביר מדוע יש לדחות אותה. "ועדת השרים החליטה לדחות את הדיון בהצעה בחודש ובהיעדר עמדה מגובשת, עמדת הממשלה היא להתנגד".

לדבריו, "הנוסח הנוכחי של החוק אינו תוחם את האוכלוסייה הנפגעת ולכן צפוי להביא לחשיפה תקציבית גבוהה. לכן נדרשת עבודת עומק על מנת לאפיין ולתחום את האוכלוסייה שנפגעה. בכדי לגבש מענה מותאם תוך בחינת ההשלכות התקציביות, מוצע כי משרד האוצר יבצע עבודת מטה ויגבש מתווה ייעודי".

ח״כ יעקב ליצמן מיהדות התורה תקף את הקואליציה לאחר ההצבעה. "אני בוש ונכלם נוכח התנהגות הקואליציה והצבעתה נגד הצעת החוק לפיצוי משפחות נפגעי האסון במירון, שיזם חברי ח״כ יעקב אשר. אלה שרדפו את הנציגות החרדית במסווה של דאגה לנפגעי האסון, נלחמו היום נגד החוק לפיצויי משפחות ההרוגים. אלה שהשתמשו בשכול ובכאב המשפחות היקרות, בכדי להעליל נגד הציבור החרדי, התגלו כעת כנמושות, העושים מעשי זמרי ומבקשים שכר כפנחס".

"ממשלת הזדון של בנט-לפיד-ליברמן-סער, אין לכם זכות יותר לדבר בשמם ובכאבם של הרוגי האסון הנורא. גיליתם פרצופכם השפל ואנו נזכיר לכם זאת. אני משבח את חבריי באופוזיציה שגירשנו את בנט מהמליאה, כשטרח להגיע במיוחד כדי להצביע נגד החוק שבא להיטיב עם משפחות האסון במירון", דברי ליצמן.