נעם ארנון
נעם ארנון צילום: חזקי ברוך

מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה

ואבכה יומם וליל על קריה יפהפיה,

נוה דקלים המעטירה, שנהרסה ונחרבה,

והפכה לתל חורבות, אויה אנא אני בא.

מי יתן ולא האיר אור בוקר זה היום,

בו הונף גרזן חורבן על בתי כפר דרום;

יום בא צר ומהרס, הוא יום נורא ואיום,

נא ה' ראה עניי, מול בכיי אל נא תידום.

 

מי יתן ולא ראיתי איכה באו להשמיד,

ועלו המהרסים להחריב בתי גדיד;

בבוא המון לובשי שחורים, אויה לי ואוי לי נא,

כי ראיתי כלי משחית מחריבים את עצמונה.

 

מי יתן ולא קֵרבו מחריבי שפעת חילם

ולא הרסו נוה מחמד אהובתי שירת הים;

אנא ה' הושיעה נא, ואל תשכח אשר באני,

בבוא מחריב ומהרס אל בתי נצר חזני.

 

מי יתן ולא רקדו, פראי אדם וגם רוצחים

עלי חורבות מקדש מעט בעיר הקודש נצרים;

ולא ניגרה עיני דמעה, אויה כי על זאת אטיף,

בעלות באש היכל, בית הכנסת בקטיף.

 

מי יתן ולא רמס, בזדון ליבו אחות ואח,

ולא הגלה גם אב גם אם, ולא הרס בתי בדולח;

איכה אוכל ובכאבי לא אבכה ולא אשאג,

בהעלות על לב חורבן נוה הקדש במורג.

 

מי יתן ולא היו ולא נראו, מגרשי היהודים,

ולא עלה על לב גירוש גם גנים וגם כדים;

אנא ה' ממעון קדשך נא הביטה והשקיפה,

חורבן בתי עמך בשליו, בכפר ים ותל קטיפא.

 

מי יתן ולא אירעו, אוי נא לי ואללי,

חורבן דוגית וניסנית וגירוש אלי סיני;

ולא הלם גרזן זדון להחריב את כל עמל,

בתי ושדות פאת שדה, בני עצמון וגני טל.

 

מי יתן ולא זמם ולא שלח ידו בקודש,

להשמיד בזדון ליבו קהילות שאנור וחומש;

נא ה' אל תשכח, ולעד הבט וזכור,

מחריבי רפיח ים ומהרסי בתי גן אור.

 

מי יתן זאת לא באתנו לספר ולהספיד,

אך זאת נדע כולם לעד להזכיר ולהעיד;

לא נסלח לזד מחריב, מקטון ועד גדול,

ולא נשכח עדי נחזור, לבנות לנטוע ולגאול.