הרב מיכה הלוי: כשרות ללא תחרות

רעיון התחרותיות שמקדם שר הדתות כהנא לא יכול לעבוד בתחום הכשרות. כשבעל עסק יידע שהוא יוכל להחליף גוף משגיח אם יכשיל את הציבור, ייעלם העיקרון ההלכתי של ההרתעה. דעה

הרב מיכה הלוי , י"ג באב תשפ"א | עודכן: 14:00

הרב מיכה הלוי: כשרות ללא תחרות-ערוץ 7
הרב מיכה הלוי
צילום: דוברות

ההיכרות בין רב העיר הממונה ובין בעלי העסקים בענייני הכשרות היא הכרחית. רב עיר חייב להיות נוכח בשטח מדי יום עם יכולת להזמין בעלי עסקים לשימוע בכל מקרה של הפרת כשרות. לכן, מתן כשרות על ידי רב שנמצא ביישוב מרוחק זה חוסר אחריות בכשרות.

האם זה אומר שהמצב הנוכחי מושלם? לא. טוב ונכון שהמשגיחים לא יקבלו את משכורתם מהעסק המושגח. לשם כך יש להקים תאגיד השגחה (דבר שנעשה ב"ה בעיר פתח תקווה) כדי להפריד בין הגוף העסקי לגוף ההלכתי. אסור לרב שחותם על תעודת הכשרות להיות קשור ותלוי כלל בגוף הכשרות שמעסיק את המשגיחים ומקבל את הכסף מבעלי העסקים. הדבר הכרחי כדי שהרב יוכל לנהוג בשיקול דעת ענייני ונקי לחלוטין במתן הכשרות, ובמידת הצורך בהסרתה. אם מי שחותם על התעודה הוא חלק מגוף הכשרות העסקי, אז לא הפרדנו את זיקת משגיח-מושגח אלא להפך, העצמנו אותה. ובכל מקרה, כל ניסיון להכניס שינוי, בוודאי שינוי דרסטי, בלא שיתוף פעולה מלא עם הרבנות הראשית הורתו ולידתו בחטא והוא נועד לכישלון.

הכשרות בנויה בראש ובראשונה על ידיעת בעל העסק שאם יפר את כללי הכשרות תישלל ממנו התעודה – ובלשון חז"ל: "אירתותי מרתת", בעל העסק מפחד ולכן מקפיד על הנהלים הנדרשים. המחשבה שאפשר ליצור תחרות בכשרות כמו בכל תחום אחר היא חוסר הבנה בסיסי במושג כשרות. כשרות איננה חברת סלולר. הפיכת הכשרות לשוק פתוח לתחרות מביאה את בעל עסק להבנה כי גם אם תישלל ממנו התעודה תהיה לו אפשרות להתנייד לקבלת תעודת כשרות מגוף אחר. כבר נתקלתי בפתח תקווה במקרים חמורים שבהם בעלי עסקים שגוף פרטי הציע להם תעודה הפרו את כללי הכשרות הבסיסיים של הרבנות ובשל כך נאלצתי לשלול מהם את התעודה.

יש לציין כי לחקיקה המוצעת צפויה להיות השלכה חמורה גם בהיבט המשפטי. כיום, חוק הונאה בכשרות נהנה מפריבילגיה. החוק שקיים כבר יותר משלושה עשורים (תשמ"ג-1983) נחקק עוד לפני חוקי כבוד האדם וחירותו וחוק חופש העיסוק (תשנ"ב-1992). בתמונת המצב הנוכחית בג"ץ נמנע מלהתערב באופן ישיר בכל הנוגע לנוהלי הכשרות עצמם. כך, למשל, בעניינם של עסקים שפתוחים בשבת שדרשו ליהנות מתעודת כשרות, עמדת ההלכה שהציגה הרבנות ניצחה עד כה גם במבחן בג"ץ. ברגע שיחוקק חוק חדש בנושא הכשרות המאזן הזה יופר ובג"ץ עשוי להתערב בשאלות הנוגעות לכשרות ולגורם שמוסמך להעניק תעודה. גם קריטריון פשרני שכביכול מעניק לרבנות סמכות לקבוע איזה גוף יוכל להעניק כשרות עשוי להיפסל במבחן בית המשפט כשארגון רפורמי יעתור - מה שבוודאי יקרה - בדרישה להכיר בו כמוסמך להעניק כשרות.

לסיום, חשוב להבין כי עצם פיזור ההצהרות, גם אם הן רחוקות מביצוע, פוגע בכשרות. זאת משום שהצהרות מתוקשרות מסוג זה גורמות לבעלי העסקים לחשוב שאפשר לזלזל כבר עתה בהוראות הרבנות, מתוך מחשבה שבקרוב יתאפשר להם לקבל כשרות מגוף אחר או מרבנות אחרת.

הכותב הוא רב העיר פתח תקווה