יום העיון
יום העיון צילום: דובר צה"ל

פורום למידה מטכ"לי לסיכום מבצע "שומר החומות" התקיים ביומיים האחרונים, בראשות הרמטכ"ל אביב כוכבי.

הפורום מהווה חלק עיקרי בתהליך התחקור והלמידה המטכ"לי שהתקיים בחודשים האחרונים בצה"ל וכלל צוותי תחקור בתחומי הפעלת ובניין הכוח הבין זרועיים והבין ארגוניים.

תהליך התחקור התקיים בשיתוף אנשי שירות הביטחון הכללי, שלקחו חלק משמעותי גם בתהליכי תחקור המבצע, כחלק משיתוף הפעולה הבין ארגוני בין צה״ל לשב״כ במהלך המבצע.

בשבועות האחרונים התקיימו תחקירים ביחידות, באוגדות ובמפקדות הראשיות שעסקו בהכנות ובמוכנות למבצע, בתהליך הלמידה תוך כדי המבצע, בלקחים ליישום מיידי ובתהליכי המוכנות המבצעית.

במהלך הסמינר הוצגו לקחי המבצע בראי תפיסת ההפעלה לניצחון ובאופן מימוש תר"ש 'תנופה', בדגש על הלקחים אשר מותאמים גם לזירה הצפונית.

במהלך חודש יולי הוצגו התחקירים בדרגי הפיקוד השונים ובפורום הלמידה המטכ"לי. בשבועות הקרובים יתקיים פורום מבצעי נוסף שיעסוק בהצגת הלקחים ובתהליך הטמעתם בצה"ל.

במהלך הפורום הציגו המפקדים את מסקנות התחקירים ואת הפקת הלקחים הנדרשת במגוון תחומים לאור המבצע. הלקחים שהופקו ימשיכו וישפרו את מוכנות צה״ל לאפשרות להסלמה נוספת למול ארגוני הטרור ברצועה, מרביתם ישפיעו אף על המוכנות בגזרה הצפונית.

בפורום השתתפו כלל חברי פורום המטה הכללי ומפקדים משדרת הפיקוד המבצעית של צה"ל בכלל הזרועות והאגפים.

יומו הראשון של פורום הלמידה עסק בהצגת התחקירים המרכזיים ממבצע "שומר החומות", שלאחריה התקיימו דיונים על תחקירים אלו. הצגת התחקירים הובלה על ידי מפקדים בכירים באגף המבצעים, בפיקוד הדרום, בחיל האוויר ובאגף המודיעין.

ביומו השני של הסמינר הוצבו עוד מספר תחקירים מרכזיים ממבצע "שומר החומות", בין היתר על ידי מפקדים בכירים בפיקוד הדרום, בפיקוד הצפון, בפיקוד העורף ובזרוע היבשה.