חיסונים נגד קורונה
חיסונים נגד קורונה צילום: Yonatan Sindel/Flash90

מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי, ראובן פינסקי, הציג לעמותות השירות הלאומי את החלטת הרשות בדבר התחסנות בנות ובני שירות המתגוררים בדירות השירות.

לפיה ההחלטה, מי שאינו מחוסן או מחלים יחויב להציג בדיקות קורונה שליליות תקפות על פי הוראת משרד הבריאות, בדיקה בכל 72 שעות.

במכתב שהציג בפני העמותות הדגיש פינסקי: "הרשות לשירות לאומי-אזרחי מעודדת התחסנות של כל מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי וככלל, דורשת מכל המועמדים והמתנדבים המשובצים לתקני דיור להתחסן. עם זאת, במידה ומסיבות כאלה ואחרות ישנם מועמדים או מתנדבים המשובצים בתקני דיור ואינם מחוסנים או מחלימים, על הגופים המוכרים לוודא מול המתנדב או המתנדבת קיומן של בדיקות קורונה תקפות במהלך כל שהותם בדירת השירות".

הבדיקות יתבצעו על חשבון הזמן הפנוי של המתנדבים, "אדגיש ואבהיר כי מתנדב שאינו מחלים או מחוסן לא יוכל להיעדר מיום שירות לטובת ביצוע בדיקת קורונה או בהמתנה לקבלת תשובה מבדיקה ועליו להיבדק שלא על חשבון שעות השירות. כל הכרוך בביצוע הבדיקות יהיה באחריות המתנדב, על כל המשתמע מכך".

המנכ"ל ביקש ממנהלי העמותות לעמוד בקשר עם הגופים המפעילים ולבדוק האם מתכוונים להתנות שירות במסגרתו, בהתחסנות או בבדיקות קורונה תקפות, בכדי לוודא שכוונותיהם בנושא זה משוקפות במלואן למתנדבים החדשים בשנת תשפ"ב. זאת בכדי שכוונתם תובא בפני המועמדים להתנדבות בשירות הלאומי- אזרחי טרם תחילת שירותם, בכדי להימנע ממצבים מורכבים בהמשך.

ראובן פינסקי מסביר: "השירות הלאומי אזרחי נמצא בחזית האזרחית ואנו מניפים את דגל הערבות הדדית. החובה המוסרית להתחסן מוטלת על כתפי כולנו. ככלל רובם ככולם של מתנדבי השירות הלאומי אזרחי מחוסנים אך המצב במדינת ישראל והעלייה הדרמטית במספר החולים לא הותירו לנו ברירה ועל כולנו לקחת אחריות.

''בני ובנות השירות שלא התחסנו או החלימו ומעוניינים להתגורר בדירות השירות בצמוד למתנדבים המחוסנים, חייבים לקחת אחריות. מדובר בדרישה סבירה בנסיבות העניין, אנו ברשות לשירות לאומי- אזרחי מעודדים התחסנות ומקווים שכל מתנדבינו יתחסנו בהקדם", הוסיף מנכ''ל רשות השירות הלאומי-אזרחי.