אילוסטרציה
אילוסטרציה צילום: ISTOCK

ראש הממשלה, נפתלי בנט, קיים היום (שני) דיון היערכות לפתיחת שנת הלימודים בו נטלו חלק שרי החינוך והבריאות, ראשי השלטון המקומי, מנכ"לי משרדי ממשלה וגורמי מקצוע נוספים.

בפתח הדיון, אמר ראש הממשלה כי שנת הלימודים תיפתח ביום רביעי הקרוב כמתוכנן.

הוחלט גם לבצע שימוש נרחב בבדיקות קורונה מהירות. עוד נקבע כי מתווה "התו הירוק" יוחל על עובדי מערכת החינוך, במקביל להחלתו על סקטורים נוספים במשק. עובדים לא מחוסנים יחויבו בהצגת תוצאת בדיקת קורונה שלילית פעמיים בשבוע, שיבוצעו במתחמי הבדיקות המהירות הפרוסים ברחבי הארץ.

בכיתות ז'-י"ב - כיתות שבהן היקף התלמידים שקיבלו את זריקת ההתחסנות הראשונה יהיה נמוך מ-70% ילמדו באופן מקוון. זריקה ראשונה זו כשלעצמה לא תעניק תעודת "תו ירוק" החלה בשאר המקומות והפעילויות. החל מיום חמישי היקף ההתחסנות למתווה זה ימדד ביחס לשתי זריקות התחסנות.

מהלך חודש ספטמבר, תלמידי הכיתות שילמדו באופן מקוון יעוּדדו להתחסן בבתי הספר כדי להעביר את הכיתה ללמידה פרונטלית.

בהמשך הערב יתכנס קבינט הקורונה וידון בהחלטות שהתקבלו בדיון.