הרב נתנאל אוירבך
הרב נתנאל אוירבך צילום: מכון התורה והארץ

האם יש הלכות שונות בבניית הסוכה בשנת השמיטה? ישנן כמה הכנות לבנית הסוכה שדורשות פעולות גינון. לדוגמה: את הסוכה אסור לבנות תחת ענפי אילן מחוברים, אך למרות שבשנת השמיטה נאסר גיזום שמטרתו הצמחה, מותר לכרות ענפים הסוככים על מיקום הסוכה, מפני שלא מדובר בזמירה מקצועית להשבת האילן אלא למטרת המצווה.

גם העציצים מהווים אתגר בשמיטה. פעמים רבות ישנם עציצים במקום המיועד לסוכה, ורוצים להעביר אותם למקום אחר באופן זמני. העברה זו מותרת מפני שאין בה כוונת זריעה. לכן למשל מותר להכניס עציצים הנמצאים במרפסת המיועדת לסוכה או במקום בו עתידה להיבנות הסוכה לתוך הבית למשך כל ימי החג, ולאחר החג לשוב להוציאם החוצה למרפסת.

בדומה לכך, מרפסת מקורה בה עתידים לבנות סוכה, מותר להסיר את הקירוי (יריעת ניילון, סנטף וכדו') לצורך סיכוך הסוכה, גם כאשר נמצאים שם עציצים.

ומה לגבי ארבעת המינים בשמיטה? הרב נתנאל אוירבך מציין, כי מותר לקטוף ארבעת המינים בשמיטה כרגיל "גם קציצת ערבות והדסים מותרת, מפני שאין בכך כוונת הצמחה אלא לצורך המצווה".

בנוגע לקדושת שביעית בארבעת המינים מציין הרב אוירבך, שבדרך כלל האתרוגים המשווקים בשוק בסוכות תשפ"ב חנטו ונקטפו לפני השמיטה ואין בהם קדושת שביעית.

אולם, אתרוג שחנט לפני השמיטה ונקטף לאחר ראש-השנה של השנה השביעית קדוש בקדושת שביעית מספק. באתרוג כזה יש לנהוג ככל הדינים הנוהגים בקדושת שביעית, להשתמש בו בדרך השימוש הרגילה ולא להפסידו בידיים. מאידך, יש להפריש ממנו תרומות ומעשרות ללא ברכה. לאור זאת, היבול אינו מופקר ואין לקחת ללא רשות הבעלים, והבעלים יכול ללקוט אותו בצורה רגילה כבכל שנה כמנהג בעלים.

ביתר המינים - לולב, ערבה והדס אין קדושת שביעית. הרב אוירבך מוסיף הלכה מעניינת למי שרוצה לתלות אתרוג שנלקט לאחר ראש-השנה תשפ"ב בסוכה לשם נוי. לדבריו, מותר לתלות אותו בסוכה לנוי והדרך הטובה היא שיאמר האדם לפני כניסת החג: 'איני בודל מפירות אלו כל בין השמשות של שמונת ימי הסוכות' ואז מותר יהיה לו להשתמש בפירות בכל עת, גם במהלך חג הסוכות.

ומה לגבי השמירה על טריות ארבעת המינים? האם מותר להניחם במים? הרב אוירבך מסביר שאיסורי השמיטה אינם חלים על 'מצע מנותק' שמצוי בתוך הבית, ולכן מותר להניח ענפי הדס וערבה בכלי מים המצוי בתוך הבית, ואין בכך כל איסור בשנת השמיטה.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו