הדגשתה של התורה פעמים רבות שהארץ אשר אברהם אבינו הולך ומגיע אליה היא ארצו של כנען, מעוררת תמיהה רבה. הרי לכאורה יסוד השקפתנו ביחס לארץ ישראל שזו ארצנו שלנו, ושלנו בלבד, מתערער מאוד בחזרתה של התורה על כך: "ויצאו מאור כשדים ללכת ארצה כנען" (י"א, ל"א), "ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען" (ב', ה'), ומה לנו יותר מ"ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ"?! (י"ב, ו'). לכאורה, מכאן נשמטת מתחת רגלינו הטענה המושמעת על ידינו פעמים רבות ביחס לזכותנו הבלעדית על הארץ מול אויבינו, כמו :"היינו פה לפניכם", "היינו פה ראשונים", "גזלנים אתם, החזירו את גזלתכם" וכדו' שהרי כאן מעידה התורה חזור והעד שהעם הכנעני היה כאן לפנינו.

היחס בין עם ישראל לארץ ישראל שונה מכל זה תכלית שינוי. אדרבא, להיפך. הקשר שלנו עם ארץ ישראל אינו נובע מהמציאות ההיסטורית שלנו כאן

כיצד אם כן מתיישבים הדברים?מבאר הרב קוק שכל קשר טבעי אנושי בין אדם למקום מסוים ובין עם לארץ נוצר על ידי שלושה דברים:

א. קבוצת אנשים גדולה.ב. חיים באותו מקום זמן רב.ג. חווים חוויות רבות, טובות או רעות, באותו המקום וזה מה שיוצר קשר נפשי ומעשי בין העם לארץ. וכלשונו (עולת ראיה א' ר"ג-ר"ד): "הקשר הטבעי (בין עם לארץ) הוא מתפתח רק במשך זמן רב על ידי המון מאורעות על ידי עם רב ועצום המתכנס יחד לדור באיזו ארץ בתור ישיבת קבע, ואז מתחילה איזו חיבה היסטורית, הבאה מתוך התרגלות לפעם בלבבות הדורות הבאים, וקשר רוחני מתהוה בין העם לארץ".כל זה נכון ביחס לקשר טבעי אנושי, נפשי ומעשי, אצל כל העמים וארצותיהם. אך היחס בין עם ישראל לארץ ישראל שונה מכל זה תכלית שינוי. אדרבא, להיפך. הקשר שלנו עם ארץ ישראל אינו נובע מהמציאות ההיסטורית שלנו כאן, ודווקא משום כך לא היינו פה לפני כולם שהרי באמת כנען היה פה לפנינו, אלא הקשר הזה הוא קשר מהותי רוחני אלוקי שלמענו נברא העולם ובמימושו תלויה גאולתו. קשר שאינו תלוי בכל מיני גורמים מציאותיים כאלו ואחרים, וכלשונו (שם): "קשר הקודש של ישראל עם ארצו הקדושה אינו דומה לקשר טבעי שכל עם ולשון מתקשר על ידו אל ארצו... הקשר האלקי ממקור הקודש... שהתחיל החותם הקדוש הזה להיות מבליט 'בהיותכם מתי מספר', ובזמן קצר ותכוף, יחד עם הופיעם בארץ ועוד קודם לכניסתם  על ידי ההארה האלקית העליונה, ובהיותם יושבים בתוכה לא ישיבה קבועה, כ אם בתור גֵרים ששום דבר שיסודו בטבע לא עזר לקשר הזה, שהופיע בתור יצירה אלקית, בדבר ה' וברית קודשו, בחוק שבועת עולם אשר הוא אמר ויהי".

על כן, לא בטענות היסטוריות וגם לא דרך ממצאים ארכיאולוגים נוכיח כי זו ארצנו, אלא רק בביטחון ובאמונה שלמה שכך קבע רבונו של עולם מתחילת הבריאה, כי זו מהות היצירה

ועל כן, ברור מדוע הדגישה התורה "והכנעני אז בארץ" וכו', ללמדנו שזכותנו על הארץ הזו אינה מתחילה כזכות היסטורית קדומה, אלא מעצם היצירה וההתאמה האלוקית שבין עם ישראל לארץ ישראל מראשית הבריאה. גם אם התאמה זו לא באה לידי ביטוי באופן מעשי, היא אינה מעלה ומורידה כלל בקשר העצמי שלנו עם ארצנו, ושלנו בלבד. על כן, לא בטענות היסטוריות וגם לא דרך ממצאים ארכיאולוגים נוכיח כי זו ארצנו, אלא רק בביטחון ובאמונה שלמה שכך קבע רבונו של עולם מתחילת הבריאה, כי זו מהות היצירה.

כשנדע ונפנים זאת בעצמנו, נדע בעזרת ה' להתמודד גם מול כל אויבינו, ולנצחם בטענותינו ובמלחמותינו.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו