חילול קודשי ישראל
חילול קודשי ישראל

ביום המקודש לעם היהודי. תפילה נוצרית המונית בכותל הדרומי, בהושענא רבה.

בהושענא רבה תשע"ה, 15.10.14 תתקיים תפילה /פולחן נוצרי המוני 500 איש למרגלות שערי חולדה, במימון משרד התיירות.

אירוע זה הנו חלק מתכנית כנס סוכות הנוצרי, המאורגן ע"י השגרירות הנוצרית הבינלאומית ירושלים, בשותפות ארגונים נוצריים אחרים ביניהם מיסיונריים. הכנס יתקיים בארנה.

המיקום - הכותל הדרומי, למרגלות שערי חולדה, מקום קדוש לעם היהודי.כל מתחם הר הבית הכולל את הכתלים מסביב להר הבית מקודש לעם היהודי כ-3000 שנים.

הנושא נדון עוד בשנות ה-70. בפברואר 1974 כתב שר הדתות זרח ורהפטיג לשר הפנים בורג, "בשטח שבקרבת חומות הר הבית, עד למרחק 50 מטר מהן, תובטח האפשרות להתפלל כמקובל ברחבת הכותל המערבי ויחולו הוראות המקבילות להוראות שבתקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים תשכ"ט 1969 ...יש לשמור על הזכות שהיתה בידינו אף בתקופת השלטון הזר, להתפלל מחוץ להר הבית בקרבת כתליו ושעריו, נוהג שזכרו נשתמר בתעודות הסטוריות אין ספור".

לא מדובר במקום תפילה נוצרית או דתית אחרת. זהו מקום קדוש מוכר ליהודים בלבד, לתפילה ליהודים. יש לנהוג במקום בהתאם תוך רגישות מרובה.

מבחינת הנוצרים קיום התפילה במקום הנו ניכוס הכותל הדרומי כקדוש לנוצרים, כי ישו פעל במקום ונכנס לבית המקדש דרך שערי חולדה. הם חותרים לבית מקדש נוצרי ולא מסתירים זאת. מתברר כי כבר מספר שנים מעודד משרד התיירות תפילות המוניות נוצריות בכותל הדרומי. בהסכם שיש למשרד התיירות עם מרכז דוידסון ופמ"י, קבוצה של למעלה מ500 איש שיבואו לקיום טכס דתי יקבלו בונוס. משרד התיירות יממן את הארוע/ טכס הפולחן , התפילה.התמיכה , שיתוף הפעולה המימון והארגון מקבלים הנוצרים מישויות רשמיות, משרד ממשלתי, תיירות ומוניציפלי פמ"י החברה לפיתוח מזרח ירושלים.האם אין כאן התבטלות עצמית מסוכנת?

נושא הכנס השנה RESTORATION- התחיה / התקומה/ההתחדשות של הכנסיה (העצמתה) ומשיחם. זהו החזון VISSION והשליחות MISSION.

הם מחויבים להפיץ הבשורה והאמונה בישו לכל העמים ליהודים במיוחד. הם מציינים את התחיה כאות לכינון מלכותו בירושלים שרק אז ייכון השלום על ירושלים. את המסר הדתי הם מביאים לידי ביטוי בכנס בהפקות ענק, בערבי פולחן והודיה בהובלת גדולי הכמרים והמטיפים מרחבי תבל ובהשתתפות כמרים מומרים מישראל. הם אלו שגם יובילו התפילה בכותל הדרומי. במסגרת הכנס יתקיים ערב לישראלים שיצטרפו לידידים הנוצרים בליל הושענא רבה.

בכנסים הנוצריים הללו, נעשה שימוש בחגי ישראל, ערכי הקודש היהודיים, שימוש בארון הברית, בסמלים מחג הסוכות, שימוש בסמל האריה לצד ישו, היות ומקורו משבט יהודה ששימש אותם בצעדות בחוה"מ ועוד.

לכנס הנוצרי בסוכות יש מטרה דתית אמונית נוצרית לחיזוק כלל המאמינים אלו שבאים ואלו הקשורים ברחבי תבל ולחיזוק זיקתם לארץ הקודש. במרכז התכנית, תפילות, פולחן, סימינרים ודווחים על הפעילות בשטח וההצלחות בגדול הכנסיות והמאמינים הנוצרים.

להם חשוב שמדינת ישראל בריבונות יהודית תישאר חזקה, כי רק כך הם יוכלו להגביר את פעילותם בארץ הקודש ולקדם את האינטרסים הדתיים שלהם. מכאן ההזדהות עם ישראל והאהבה לה ולתושביה שהם צו דתי מישו. על פי תפיסתם תקומת מדינת ישראל היא שלב חשוב בתהליך ביאתו השניה. ולכן הם פה כדי לחזק ולהיות חלק ממימוש נבואת משיחם.ומדגישים את מקומו של משיחם בדברי הנביאים. זו גם הסיבה לציטוטים הרבים מהנביאים.

הרבנים הראשיים, הרב ברוך אפרתי רבני "דרך אמונה", הרב שמחה הכהן קוק, הרב אביגדור נבנצל, הרב שלום כהן, הרב אליהו מדינה ועוד יצאו נגד התפילה הנוצרית בכותל הדרומי.

יש להזכיר כי בשנים 2007 2008 פסקה הרבנות הראשית איסור השתתפות יהודים בכנס סוכות הנוצרי. ואף יצאו נגד ההשתתפות בצעדה שהיא מבחינת הנוצרים הישג עצום להתערבות עם הישראלים וטשטוש ההבדלים. הסרת מחיצות, כל אלו הם שלבים בקרוב ובשליחות המיסיונרית.

לאלו המרבים לצטט "כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים". הנביא ישעיהו מתייחס לגאולה העתידית, בזמן שבית המקדש יהיה קיים, כאשר הגויים יבואו לעבוד גם הם את הקב"ה. בעת ההיא הם יזנחו את אמונתם. לא כך הוא היום. בתפילה ליד הכותל הדרומי (או בכל מקום אחר) הנוצרים מתפללים לכינון מלכותו של ישו והאדרתו.

העיתוי - במשרד התיירות נמסר לי שלא שמו לב שה 15.10.14 יוצא בהושענא רבה.

משרד התיירות אמור לשרת את התיירים מדתות שונות. אך יש לו מחויבות ראשונית, עליונה לשמור על קדשי העם היהודי, מהות קיום העם היהודי ששב לארץ המובטחת רק לו. לשמור על האינטרסים שלו, לפרסם ולהעצים את העם היהודי בריבונות יהודית ולהגן על העם היהודי מכל אפשרות של כירסום והשפעות מכלות.

תמיכה בינלאומית חשובה למדינת ישראל במיוחד בסינט ובקונגרס בארה"ב, אך לא במעטפת נוצרית אמונית, בהרעפת אהבה ותמיכה כספית בשם אמונתם. יש להיזהר מפוליטיקה תיאולוגית /או תיאולוגיה פוליטית, שהיא כלי שרת לקידום האינטרסים הנוצריים בארץ הקודש. יש להזהר מהתבטלות עצמית, מויתור על קדשי העם היהודי, מהות ובסיס קיומנו.