על חבל דק: בין תרופה להתמכרות
על חבל דק: בין תרופה להתמכרות

לאחרונה מרבים להשתמש במטבעות לשון על אירועים מיוחדים. וכמו בכל דבר ועניין, אירוע מיוחד הוא הגדרה סובייקטיבית.

מפני שלאחד זהו "יום היסטורי", ולאחר זה עלול להיראות "יום שחור". ייתכן שעורכי מהדורות החדשות מעתיקים זה מזה, ברם מה שברור הוא שללא יוצא מן הכלל, העורכים בחרו לתאר את יום ההחלטה של ליצמן כ"היסטורי".

אבקש לצנן במידת הזהירות את ההתלהבות. פנים רבות לה לסוגיה הקשורה לבריאות חולים בכלל ולחולים במחלות קשות עצומות בכאב בפרט. אכן יש קשת רחבה של נימוקים המצדדים במתן נדיב יותר של צמח הקנאביס. יש המעלים מן העבר את התיקון לחוקה האמריקנית אשר מכונה "חוק היובש", בעניין מכירה ושימוש באלכוהול כראיה מוצקה מדוע החוק דווקא הגביר את השימוש בו. 13 שנים חלפו עד אשר נעשה תיקון מחודש לביטולו. אלא שלעניות דעתי, הועמסו על החוק יתר על המידה תופעות שליליות החל מפשע וכלה בהיעלמות תעשיית היין האמריקנית בתקופה ההיא.

ואם נשוב לארצנו, הרי אין מחלוקת בכך שהקנאביס הרפואי - תועלתו נמצאת לצד הנזק האפשרי מהשימוש בו. זהו סם לכל דבר ועניין. הבאתו אל קדמת הבמה עלולה ליצור לחצים כבירים על רופאי משפחה, אף אם אלה יוכשרו לטפל במתן הרישיונות כפי שמציע סגן השר ליצמן. הלחצים יזלגו מהר מאוד אל לחצים המלווים בצד עברייני עמוס בכספים. בתי מרקחת נמצאים בכל רחוב ובכל שכונה, זמינים במשך 24 שעות ביממה, ועכשיו גם ללחצים אשר אינם קשורים לצורך הרפואי משכך הכאבים.

התומכים בהצעתו של ליצמן נסמכים על תקדימים כמו במדינות סקנדינביה, שבהן המאבק בסמים קשים חדל להיות בצורה המוכרת כאן בישראל ועבר אל טיפול מכוון במכורים, באופן שבו הם יכולים לרכוש בצורה חוקים סמים אלה במרכזים מיוחדים ומוכרים בחוק. תהליך כזה דורש מהפכה שלמה בתרבות ובחינוך, בקשרי הגומלין בין גופים פיננסיים ובין זרועות האכיפה.

זה עולם כמעט אוטופי ביחס לקיים היום. שינוי הדרגתי מבורך תמיד; מהפכה - אין מסוכן ממנה. נדרש זמן רב וחזון אמיץ כדי להכריז על אחד מגורמי הפשע וההתמכרות הכבדים בארץ ובעולם, הרואין וסביבותיו, כעל תרופה הנקנית ברשות בבית המרקחת. נדרש חזון ושידוד מערכות כזה ההופך את היוצרות בבתי הספר ובאוניברסיטאות, שהפכו לריכוזים של צרכני סמים קלים וכבדים כאחד.

לצד היתרונות שבהצעת ליצמן, אל מול התנגדותי העקרונית בהעצמת הרגולציה על האזרח ועל החיים בכלל, הסכנה הגדולה במהפכה היא התוצאה הבלתי הפיכה במקרה של כישלון. הטבע לא סובל קפיצות, קל וחומר חברה מתוקנת. החלטת ליצמן מוכרחה להיות בבקרה מוקפדת למניעת סחיטה של רופאים ורוקחים, שהרי חבל דק מונח בין התועלת לחולים לבין מתמכרים נוספים. ועל כך ההסתייגות מההכרזה הגורפת כי אמש היה "יום היסטורי".

מתוך "ישראל היום"