בובת ההסתה הפלסטינאית
בובת ההסתה הפלסטינאית

כולם מזועזעים מארבעת אלפים בובות ההסתה שנתפסו ע"י המכס שנשלחו במכולות מאיחוד האמירויות לארץ, בובות רעולות פנים בצבעי דגל פלסטין אוחזות באבן ונושאות את הכיתוב "ירושלים, אנחנו בדרך".

הפרשן בידיעות אחרונות, מנסה להסביר מהיכן נובעת השנאה להסתה "מכיוון שלמנהיגיהם אין שום אופק להציע להם, ולכן הם יוצאים בעודם ילדים כשבידיהם סכין ומספריים, על מה חולם ילד כזה, ילד שמצד אחד חי במציאות של עוני ודיכוי שאין בה שום הבטחה לעתיד, ומנגד יונק שנאה עיוורת לאויב הציוני ושלא נתבלבל גם אצלנו קיימת הסתה שמלווה בפחד ובגזענות ומרימה ראש פעם אחר פעם". ע"כ.

הכתב כן הצליח לבלבל אותי מעצם ההשוואה בין טרור יהודי לטרור פלסטיני ושההסתה כביכול באה מהעוני ומהדיכוי שגורמת מדינת ישראל כלפי האוכלוסייה הפלסטינאית, וכי מדינת ישראל היא ורק היא אחראית ולא האידאולוגיה וההסתה שבאה מבית היוצר של הרשות הפלסטינאית שמניעה את המפלצות אכולי השנאה עוד בטרם יציאתם מבטן אימם.

הסתה שמתחילה בבובות שנאה וממשיכה בתכניות טלויזיה ובמערכת החינוך.

כל הזמן אנו מנסים לתרץ את עצמנו, לתת הסברים מתוך הלקאה עצמית ולהבין אותם כאילו מדובר בבני אנוש ולרדת לסוף דעתם ואת מניעיהם, מדוע הם מתאבדים בטרוף, אולי לא עשינו מספיק אולי הם צריכים יותר עבודה ותעסוקה, כיצד סטודנטים וסטודנטיות הולכים להתאבד רק כדי לרצוח יהודים. איך עובד ישמעאלי ישראלי חי ומתפרנס כל חייו ממדינת ישראל ויוצא למסע הרג ושפיכות דמים, כל עיוור יודע כי ערביי ישראל חיים הרבה יותר טוב מבחינה כלכלית כמעט מכל ערביי מדינות ערב הסובבים אותנו, מצרים, סוריה, ירדן, לבנון, והרש"פ מדוע שם רוצחים בסיטונאות, אלפים ורבבות?

מה יש להם עם האירופאים שפתחו להם את שעריהם, קלטו אותם כפליטים וחיים כמו מלכים, והיום הם אכולי שנאה ורוצים להשמידם? הגולם שקם על יוצרו. מה ראה לנכון העיתון הנכבד ידיעות אחרונות להקדיש עמוד שלם במוסף של שבת האחרון ב-4/12/15 בו נראתה תמונת מתנחל בכיפה לבנה, נראה כהסתה אנטישמית מבית היוצר שגם התעמולה הנאצית לא הייתה מתביישת בה, זאת תמונה מגמתית שבאה להכשיר את דעת הקהל.

התשובה היא בפרשת השבוע פר' "מקץ" פרק מ"א פס' ד' "ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה והבריאות". . וכן בשיבולים "ותבלענה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הבריאות והמלאות".. "ותבאנה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה ומראהן רע כאשר בתחילה". התורה מלמדת אותנו שכאשר כח הרע והרשע בעולם בולע את הכח הטוב אין הרע נעשה טוב יותר אלא נשאר "רע כאשר בתחילה", כדכ' "ולא נודע כי באו אל קרבנה ומראהן רע כאשר בתחילה "... ללמדנו שכח הרע לא משתנה בעולם ולכן אסור לנו להטמין את ראשנו באדמה ולהבין שהסכסוך עם הישמעאלים אינו בהיבט הכלכלי או הטריטוריאלי, אלא כולו אידיאולוגי, של האסלם הקיצוני המורעל ומרעיל את העולם ורוצה להשמידו כי מבחינתו כולנו כופרים, על העולם לדעת כי פרעה היה ונשאר. רק שנתחדשו גזרותיו. והפרות הרעות מנסים לבלוע את הפרות הטובות ולהרוס כל חלקה טובה.

הגיע הזמן שקודם נתקן את עצמנו ובמקום לבכות על בובות ההסתה של הפלסטינאים נסיר את תמונות החרפה וההסתה מתוכנו.