כמעט 50 שנה חלפו מאז שבנו אל חבלי ארץ ישראל הקדומים, ערש הולדתו של העם היהודי, אך טרם הסדרנו את מעמדה החוקי. נמאס לה לארץ ישראל להיות "הידועה בציבור" של מדינת ישראל. הגיעה העת שגם הילדים שנולדים ממעמד זה, כך אותם ישובים ומאחזים, יהפכו לילדים חוקיים. מעמד זה אינו מכבודה של ארץ ישראל.

הגיע הזמן לנישואין כדת וכדין בין המדינה לארץ, הגיעה העת להחלת ריבונות ברוב עם ובגאון ולהכיר בחוקיותם של הישובים.

גם השלום מתעכב בשל אי החלת הריבונות. כך לגבי השלום בארץ וכך לגבי השלום העולמי. השלום מוכרח ויכול לעבור רק דרך ארץ ישראל הריבונית. כל מאמיני התנ"ך ברחבי עולם יודעים זאת ותהא דתם אשר תהא. עיני העולם נשואות אלינו, אל עם ישראל, ועלינו מוטלת האחריות!

"נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים והלכו עימם רבים ואמרו לכו נעלה אל הר ה'...ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים. ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" (ישעיהו פרק ב'). זהו מניפסט השלום החזק ביותר, החזון הנשגב ביותר שאליו שואף העולם כולו, ובידינו ואף מחובתינו להגשימו.

ללא יישובה של הארץ בכל רוחבה, ללא החלת הריבונות עליה וקיום חיי תורה ומוסר לא ניתן להגיע אל השלום המיוחל. בפרשת מסעי, פרשת הריבונות, אותה קראנו לא מכבר, פגשנו את הפסוק המורה לנו "והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה". הרמב"ן מנסח את משמעות צו הירושה שניתן לעם ישראל בארץ ישראל בסילוק הריבונות והשלטון הגויי בארץ ישראל והחלפתו בריבונותו של עם ישראל על ארצו.

הרמב"ן קובע כי מוטלת עלינו מצוות עשה מן התורה להקים מדינה יהודית בארץ ישראל, יש מצווה מדאורייתא לכונן שלטון ישראלי יהודי בארץ. להימצאותם של יהודים רבים בארץ ישראל יש ערך חשוב ועליון של מצוות ישוב הארץ וקיום חובתנו שלא לעזוב אותה לשממה, אך התיישבות זו עדיין אינה מעניקה למצוות ישוב הארץ את תוקפה ושלמותה הראויה.

ריבונות לאומית של עם ישראל בארץ ישראל, ריבונות בה עם ישראל מחיל את ריבונותו על הארץ ומנהל בה את הביטחון, המשפט, החינוך, הכלכלה, החברה, הרווחה והבריאות על פי דרכה של תורה, היא המגלה את השלמות העולה מהחוט המשולש של התורה, העם והארץ. רק כך מושלת האידיאה האלוקית, רק אז יתקיים "וכתתו חרבותם לאיתים". מדינה של עם ישראל בארץ ישראל איננה אמצעי קיומי גרידא, אלא שלב בו תלוי שלום העולם.

עלינו להודות על כל היש שקיבלנו מריבונו של עולם, אך יש צורך להמשיך להרחיב ולבסס את הריבונות בכל רחבי הארץ. ב"ה יותר ויותר אנשים מדברים ופועלים בשנים אלו למען ריבונות, ויבורכו בהקשר זה חברי שדולת ארץ ישראל בכנסת והעומדים בראשה, חברי הכנסת יואב קיש ובצלאל סמוטריץ, ועימם מנהלת השדולה אורית סטרוק.

וגם הקב"ה נרתם, עוזר ומסדר את הדברים, גורם לעולם להבין מי הטוב ומי הרע, מי הרשע המקדש את המוות ומול מי אנו נאבקים. באנגליה נבחרה לא מכבר ראשת ממשלה פרו ישראלית ובארה"ב משתנה המצע הרפובליקני לטובת עם ישראל וארצו. המזרח התיכון הישן מתפרק. מדינות נעלמות וכל בר דעת הפוקח את עיניו רואה בבירור את התמורות ומאידך גם מבין מהו השינוי המתבקש.

אנו המצפן העולמי. הסכמי אוסלו היו טעות נוראית. הסכמים אלה נתנו לגיטימציה אסונית לטרוריסטים, העניקו לגיטימציה להזיית שתי המדינות וגררו אנדרלמוסיה ובלבול בארץ ובעולם. עלינו לחזור לדרך האמת, לקביעה הבסיסית לפיה ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, להמשיך ולהעמיק בהחדרת התודעה וההבנה שהחלת הריבונות היא המפתח לשלום. כתב העת ריבונות 7 שיצא לאור באחרונה ממשיך במשימה חשובה זו. החלת הריבונות היא יעדה של הציונות כיום. דירשו והפיצו את כתב העת ובעזרת ה' עלה נעלה!

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו