פינוי עמונה – מי 'האויב'?
פינוי עמונה – מי 'האויב'?

משפט ה'אל הרע'

שירה של נעמי שמר הפך ל'המנון המתנחלים' ולתפילתם ל"אֵ-לי הטוב", שישמור על נטיעותינו וחומותינו. תפילת תחנונים זו ריחפה בשבוע שעבר בשמי בנימין, בערפילי עמונה שנעקרה בשעטות D9 (=בולדוזורים), אשר נשלחו להסתער על ההר בפקודת בית המשפט העליון.

מיהו ה'אֵל הרע', המוכר יותר כ'שטן', הגוזר עקירת נטוע ומסובב יגון, כלשון המשוררת? מי 'האויב' המרכזי המסתער על עמונה, בנותיה ורעותיה?

תאמרו: הפלסטינים, אויבינו המרים? - בודאי! תאמרו השמאל הישראלי ה'בוגדני'? - בודאי ובודאי! תאמרו עיתון 'הארץ'? - ללא ספק. תאמרו ראש הממשלה? - לאו דוקא. אמנם אני שותף לכל הבקורת מימין כלפיו, על הססנות פוליטית וחקיקתית, אך נימוקיו עמו; אזיקי בית המשפט עליו, בכללא ובפרטא. תאמרו היועץ המשפטי לממשלה ופרקליטיו? - אימת הבג"צ עליהם ואדיקותם בדת המשפטולוגיה.

תאמרו ה'אויב' הוא הבג"צ? – אתם בכיוון הנכון, אבל מי זה הבג"צ? האם כולם שם ב'ראש אחד'? האם השקפתם הפוליטית זהה ועמה רמת האדיקות ב"יקוב הדין את ההר"? – כמדומה שלא! ובכן, אין מנוס אלא לחפש את ה'אל הרע' בצריח בית המשפט העליון, בפיסגה הנשיאותית!

רק לאחרונה התוודעתי לעובדה שהנשיא/ה ממנה את ההרכב בשרירות, ללא רוטציה, אקראיות או תחום התמחות. כל מנהל יודע (גם ב...מכון 'צומת') שאם ישלח למשימה כלשהי את פלוני יש לשער שהתוצאה תהא שונה מאלמוני, בכיוון שניתן לחזותו מראש.

"כשם שאין פרצופיהן [=של בנ"א] דומין זה לזה כך אין דעתן דומה" (ירוש' ברכות ט,א) – אמרו חז"ל, ואני הקטן מוסיף כי ניתן לצפות את דעותיהן מתוך 'פרצופיהן'; מתוך עקימת אפם, השתייכותם החברתית, מקום מגוריהם, אורחות חייהם, 'נאורותם' או שמרנותם וכד'. תוך כדי סערת פינוי עמונה ביום סגריר התפרסם כי בג"צ דחה את 'מיתווה עמונה' המוסכם (למרות שממילא כבר עלה עליו הכורת) בהרכב של שלשה כאשר בראשו שופט ערבי ומשנהו בעל רקורד שמאלני מוצהר, ממוני ה'אל הרע'. השלישי כמובן 'יותר חיובי', לסתימת פי המרננים על הטייה...

משפט סדום

מדברים על ירידת קרנו של ביהמ"ש העליון בקרב הציבור כולו. איך לא? איך נחנך לדבקות בערכיו אם הם ממש חוקי סדום המקבלים את הצעת האשה הנפקנית... גם לי גם לך לא יהיה" (מל"א ג,כו). שלמה החכם פסק נגדה, "ויבואו מכל העמים לשמוע את חכמת שלמה" (שם ה,יד).

תאמרו; זכות הקנין האישי גוברת! אין עצה ואין תבונה כנגד 'בעלות מקרקעין'! שטות גמורה! בישראל, בתחומי הקו הירוק, לפי חוקי המקרקעין ביהמ"ש יכול להמיר הרס בפיצויים נדיבים. מעבר לקו הירוק הבג"צ ה'נאור' מושיט בקנה סוכריית הרס לאויבינו, ומעודד בעקיפין את חוקי חמאס ואשף הגוזרים מוות על מי שיקבל פיצויים אלו!

יתר על כן, בסיטואציה של עמונה ועפרה אין כל סיכוי שבעולם שהבעלים יממשו את בעלותם הקרקעית, לשתול פרח, לנטוע עץ. החלקות מוקפות בישוב יהודי פורח. לפי המוסר היהודי "כגון זה כופים על מידת סדום" (ב"ב יב,ב). לפי המוסר ה'נאור' יוגשם חזון החורבן של ישעיהו (ו,יא) "שאו ערים מאין יושב ובתים מאין אדם והאדמה תשאה שממה". ו...נירון קיסר צוהל למראה רומא הבוערת, ועמו מרקדין שמאלני ישראל על הגגות.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו