על פי מקורות זרים
על פי מקורות זרים

על פי השמועות והרמזים ההולכים ומתעבים, תותר השבוע לפרסום פרשה בטחונית עלומה (לכאורה). פרשה שעד כה ולמרות אלפי הדלפות ורמיזות, אסור היה להתייחס אליה, אלא תחת האזהרה המקדימה של 'על פי מקורות זרים...'. 

עוד בטרם פקעה תחולת הצנזורה על הפרשה, עוסקים בכירים רבים לשעבר ולשעתיד, בתדרוך מאסיבי של כתבים ופרשנים, על חלקם המכריע בפרשה ובעיקר כיצד היו הם אלו שזיהו ראשונים/החליטו/יזמו/דחפו ועוד.

כשאני רואה ושומע את כל הלחישות והקדימונים, אני מודה שלו אני בתפקיד הצנזור הראשי היום, הייתה שנתי נודדת. תחת הרצון להשיג עוד רגע של תהילה ובעיקר לוודא שיריבי הפוליטי לא יגזול אותו ממני, מתבצעות להן הרבה עבירות לכאורה של בטחון מידע ונחשפים פרטים ודברים שמן הראוי היה שיישארו חסויים.

מבלי להקדים את הפרסום ולחשוף את שאסור לחשוף, מה היה לנו באותה פרשה עלומה: הישג מודיעיני מצוין, תעוזה מבצעית ויצירתיות, החלטה נכונה ואמיצה, ביצוע חלק ולבסוף שמירה על העמימות המחויבת והמוכנות המבצעית הנדרשת, בכדי לאפשר ליריב לא להגיב ולהיות מוכנים לכל תפנית אם וכאשר תהיה.

גאווה ישראלית כחול לבן.

אז למה לקלקל, למה הצורך המצמית הזה של לרוץ ולספר לחבר'ה...?

אחרי שתישוך הסערה התקשורתית המיידית, נשאר עם פגיעה ביכולות המודיעיניות והמבצעיות שלנו ועם קושי גדול יותר לפעול בצורה דומה בפעמים הבאות שנדרש לכך ונדרש.

לצערי, דברי כנראה לא ימנעו את המתדרכים מלתדרך ואת המתראיינים מלהתראיין בנושא עד זרא. אני תקווה שחלקם ישכילו להציב את טובת המדינה בראש וימנעו מלהגרר למלחמת הכפשות והשמצות שבמסגרתה מודלפים נושאים שראוי היה שיישארו חסויים.

אני כותב את הדברים היום, רגע לפני פרוץ הסערה, כתמרור בפני כל המעורבים והעוסקים במלאכה. תזכרו, את המודיעין והיכולות המבצעיות הללו נצטרך שוב בעתיד הנראה לעיין. לא שווה רגע של תהילה או השמצת יריב פוליטי, את הפגיעה הברורה והמיידית בבטחון המדינה. גם אם הצנזורה אישרה פרסום, האחריות וההבנה של העוסקים בפרשה מספקת לשיקול דעת ושום שכל, לפני כל עיסוק בנושא.

'חכמים, הזהרו בדבריכם...!' (אבות א', יא')