הראשל"צ הרב יצחק ניסים התיר עלייה להר הבית
הראשל"צ הרב יצחק ניסים התיר עלייה להר הבית

מפעם לפעם אנו רואים שיש השבים ומבקשים לערער על הסמכות התורנית של העולים להר הבית בטהרה כהלכה, על אף שהעולים להר הבית נסמכים על גדולי הפוסקים, ועל אף שאנו רואים בעיננו בחוש כיצד הר הבית מחולל ומבוזה על ידי אויבינו, כתוצאה מכך שאנו מדירים את עצמינו מהר הבית.

לפני שאעלה כאן חידוש חשוב ומפתיע שהתגלה לי רק לאחרונה לאחר שספרי 'הר הבית כהלכה' כבר יצא לאור, אחזור על מעט מן הראשונות.

העולים היום להר הבית נשענים לא רק על פסיקותיהם המפורשות של גדולי הפוסקים לאורך הדורות כמו הרמב"ם, הרדב"ז, המהרי"ט, המהרח"א, החיד"א, השע"ת, כף החיים ועוד, אלא גם על רבים מפוסקי דורנו.

הרב שלמה גורן זצ"ל כתב: "בוודאי ובוודאי שמצווה להיכנס ולהפגין נוכחות יהודית בהר הבית, כי אין חטא יותר חמור מהסגרת מקום המקדש וקדשי הקדשים של האומה היהודית לערבים, לאחר שזכינו בחסדי ה' לשחרר אותו מידם במלחמת ששת הימים".

וכן כתב: "אם אנו נאסור על עצמינו את זכות הכניסה לצורך תפילה ועבודת השם על הר הבית, יצא שבאופן מעשי, אנו מסגירים את קדש הקדשים של האומה לוואקף המוסלמי, ועוברים לא רק על איסור תורה של "לא תחנם" (דברים ז, ב) שפירושו ההלכתי לא תיתן להם חניה בקרקע, אלא עוברים על כמה וכמה איסורים אחרים".

הרב חיים דוד הלוי זצ"ל כתב בשו"ת 'עשה לך רב' שאין לאסור את הכניסה להר הבית כהלכה, וכן כתב הרב חיים דוד שלוש זצ"ל בספרו 'בני עמי' שמותר לעלות להר הבית כהלכה, וכך מורים גם פוסקים רבים וחשובים מגדולי ומזקני הרבנים בציונות הדתית, כי מותר ואף מצווה לעלות להר הבית בטהרה ובמורא מקדש. ביניהם הרב דב ליאור, הרב נחום רבינוביץ, הרב צפניה דרורי, הרב אליעזר מלמד ועוד רבים.

אלא שבימים האחרונים הגיע לידי מקור חדש ומפתיע, המלמד כי על אף שחתם על הכרוז בשנת ה'תשכ"ז לאסור את העלייה להר הבית, לאחר מכן, ליחידים שבאו לשאול אותו התירהראשל"צ הרב הראשי לישראל הרב יצחק ניסים זצ"ל את העלייה להר הבית כהלכה, כפי שמסופר בספר "לכלל ולפרט הלכות קצובות" שיצא לאור לאחרונה.

כך כתוב שם: "מעולם לא פרסם פסק הלכה בנושא העליה להר הבית, אך היחידים שבאו לשאול שאלת חכם, קבלו ממנו היתר לעלות (בתנאי טהרה הקבועים בהלכה). נימוקו: הר הבית אינו רק בעיה הלכתית, כי אם בעיקר בעיה מדינית חשובה ממדרגה ראשונה, מניעת דריסת רגל יהודי מהר הבית עלולה להתפרש כוויתור על שייכותנו ועל ריבונותנו על ההר, דבר האסור על פי ההלכה.

מפני טעם זה, קבע, אין זה נכון לאסור את העליה להר הבית על כל הרוצה לעלות. איסור העליה להר הבית כמותו כהפקרת הר הבית והסגרתו לידי זרים, וחלילה לנו לעשות כן. אנשי ביתו של הרב הראשי מעידים, שכאשר שמעו דברים אלה מפי אביהם, הם עצמם עלו להר הבית והתפללו שם".

אם כן, העולים להר בית ה' כהלכה, נסמכים על פוסקים רבים וחשובים ומקיימים בכך מצווה גדולה, כפי שמבואר באריכות בספר 'הר הבית כהלכה' שזכינו בס"ד להוציאו לאחרונה לאור, אשר כל המבקש ללמוד סוגיה זו באופן יסודי ומעמיק, מוזמן לעיין בספר ועיניו תחזינה מישרים.

הקטע המקורי
הקטע המקורי צילום: הרב אלישע וולפסון