סיסמאות חלולות
סיסמאות חלולות

התבשרנו כי עשרות עורכי דין התאגדו בקמפיין הגנה על מערכת המשפט מפני שלטון העם.

הם טוענים כי בחירת שופטים על ידי הפרלמנט כפי שנהוג במתוקנות שבדמוקרטיות – היא מיטוט שלטון החוק, וכי חקיקת פסקת ההתגברות המאפשרת לכנסת לחוקק מחדש חוקים שפסל בג"ץ – היא פגיעה ביסודות הדמוקרטיה.

הם מבקשים שנאמין כי בחירת שופטים על ידי חברי הכנסת-נבחרי העם – היא אנטי דמוקרטית, וכי בחירת שופטים על ידי הוועדה למינוי שופטים אשר חמישה מבין תשעת חבריה הם פקידים לא נבחרים – שלושה שופטי בית המשפט העליון ושני נציגי לשכת עורכי הדין – היא הגנה על הדמוקרטיה.

הם מבקשים שנאמין כי בחירת שופטים על ידי מליאת הכנסת לאחר שימוע פומבי של המועמדים היא מושחתת, וכי בחירה על ידי ועדה בת תשעה חברים הפועלת ללא פרוטוקולים וללא שקיפות היא הטוהר בהתגלמותו.

הם מבקשים שנאמין כי בחירת שופטים בעלי מגוון ערכים המשקפים את מגוון הדעות באוכלוסייה מסכנת את ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אך בחירת שופטים מהזרם הליברלי-פרוגרסיבי-קוסמופוליטי היא הגנה על ערכי העם.

הם מבקשים שנאמין כי פסילת חוקים בשל ערכי השופטים היא מימוש החוק, וכי חקיקת החוק מחדש על ידי נבחרי העם בשל ערכי העם הם פגיעה בשלטון החוק.

הם מבקשים שנאמין כי יש מלחמה בין העם ונבחריו לבין המערכת המשפטית. לכן הם מתכננים להקים משמר פיזי של עשרות עורכי דין מהזרם הפרוגרסיבי סביב בית המשפט העליון. לו היינו מאמינים להם היה צריך לכונן משמר נגדי סביב העם.

בעולם דמוקרטי מתוקן, העם הוא הריבון והוא היחיד הממנה את שלוש רשויות השלטון. הכנסת היא הרשות העליונה כיוון שהיא היחידה שנבחרת ישירות על ידי כלל העם והיא היחידה המשקפת את העם על כלל גווניו. לכן הכנסת היא זו שבוחרת את הרשות המבצעת-הממשלה, ולכן הכנסת היא זו שאמורה לבחור את הרשות השופטת-בית המשפט.

"העם הוא ראשית ואחרית כל הדברים. הכל יוצא ממנו והכל חוזר אליו", אמר בצדק הוגה הדעות הצרפתי בין המאה ה-19 אלכסיס דה-טקוויל. כל הסמכה של גוף אחר – זולת העם או הכנסת המשקפת את העם – למנות שופטים, היא פגיעה קשה בעקרון היסוד של כל משטר דמוקרטי – עקרון שלטון העם. כיצד ניתן להשליט על העם זרוע שלטונית שהוא לא בחר בה?!

ניסיונם של עורכי הדין הפרוגרסיביים לפגוע בריבונות העם באמצעות סיסמאות חלולות אודות סכנה לדמוקרטיה ולשלטון החוק, לא תצלח. קריאתם למרי אזרחי, להתנתקות ערים מהשלטון המרכזי ולחסימת כבישים, תיענה ביד הברזל של זרועות שלטון החוק ומערכת המשפט – יד ברזל בה פגשו המתנגדים לתכנית ההתנתקות. האמנם?