הקלפי אינה מגרש הפגנות והימורים
הקלפי אינה מגרש הפגנות והימורים

הנחת היסוד של הדמוקרטיה הייצוגית היא שכל אזרח מתייחס להכרעתו בכובד ראש כאילו ההכרעה היא בקולו הבודד. בהנחה שכל אחד שוקל הצבעתו באחריות נקבל תוצאה סופית שהיא אחראית. 

נוסף לכך, בדמוקרטיה ייצוגית, כאשר כל נציג בודד בתוך 120 חברי הכנסת אמור לייצג עשרות אלפי מצביעים, אין אפשרות להתאים את הבחירה בנציגים לפי הציפיה האישית של כל אזרח. לכן בדמוקרטיה ייצוגית שיקולי בחירת הרשימה שלה אתן את קולי צריכים להיות שיקולי מיטב (אופטימיזציה) ולא מירב (מכסימיזציה).

כלומר, ההצבעה צריכה להיות בשיטת החיסור: מי מן העומדים לבחירה שאין ספק שיעבור את אחוז החסימה רחוק יותר מעמדותי ולכן לא יזכה בקולי. וכך לצמצם את רשימת המועמדים האפשריים עד שיישאר מועמד אחד או במקרה שלנו, רשימה אחת שאף שאינה בדיוק מה שרציתי היא הכי פחות רחוקה ממה שרציתי. 

לפיכך, בתהליך האופטימיזציה כדאי להוריד מן הפרק רשימות שספק אם יעברו את אחוז החסימה משום שיש הסתברות גבוהה שהקולות המופנים אליהם יתחלקו בין הגושים הגדולים וזו הצבעה שתומכת במי שאיני חפץ בו. עצמה יהודית לא התבגרה מספיק כדי לצאת ממנטליות של הפגנה למנטליות של אחריות פרלמנטרית בכך שסרבה להצטרף לימינה.

זו לא סתם טעות, זו תפיסה לא נכונה של הפוליטיקה בדמוקרטיה. אף שיש סוקרים שנותנים לה סיכוי לעבור את אחוז החסימה צריך לזכור שמדובר בהערכה ולא במדידה, בהסתברות מוגבלת מאוד ולא בידיעה. הסוקר לא יכול לדייק בתחום המנדטים הבודדים (שגיאת המדידה היא 4 אחוזים שלמים), הסקר המשמעותי היחיד שאליו אפשר להתייחס בכובד ראש הוא בחירות מועד א' באפריל האחרון. אז למדנו שני דברים: א. הסקרים לא יכולים לנבא מפלגות קטנות וב. עצמה יהודית לא הביאה לאיחוד הימין שלשה מנדטים, אולי מנדט וחצי. לכן, הסיכוי של עצמה יהודית להיכנס לכנסת אפסי. 

מי שהולך לקלפי כדי להטיל פתק שסיכוייו לעבור את אחוז החסימה נמוכים כדי להביע מחאה או כדי להפגין הפגנת כח, או מי שאינו מצביע מחמת עייפות או מחאה ("אין בשביל מי להצביע") צריך לזכור שפעולות אלו הן הצבעה ישירה גם לשמאל. כ

ל מי שרשום כבעל זכות הצבעה משפיע, בין אם יממש זכות הבחירה ובין אם יישאר בביתו (שכן בכך מפנה יותר מקום למתנגדיו).  לכן עדיף שיעשה זאת באמצעות תהליך האופטימיזציה אחרת הוא מסייע למי שוודאי רחוקים ממנו מרחק רב. משמעות פעולות כאלה היא "הבה ניפגש בהפגנות זעם בככר ציון בארבע השנים הבאות" במקום לעשות הכל למנוע זאת. אני תמה תמיהה גדולה על החבורה שבחרה את השם נעם למפלגתם החדשה, הרי כל מהותם היא הפגנה מזיקה לעניין שלהם עצמם ולא פעולה פוליטית אחראית.

לאור כל זאת כל אחד ואחת שנוהג באחריות דמוקרטית ראוי שלא יתן קולו לעצמה יהודית ולא לחבורה של נעם.

בצד הימני של המפה, מימין לליכוד, ימינה נותרת האופציה היחידה שראוי לתמוך כבחירה אחראית.

פרופ' אלישע האס יושב ראש לשעבר של חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי