איך להשתמש במקרר דיגיטלי בשבת?
איך להשתמש במקרר דיגיטלי בשבת?

שאלה: קניתי מקרר חדש שהוא דיגיטלי. כיצד יש לנהוג בו ביחס לשבת. הבנתי שיש כמה רמות של כשרות ורציתי לדעת מה באמת נדרש?

תשובה: ככלל יש לדעת כי ביחס למקררים ישנן שלוש בעיות עיקריות מבחינת שבת. האחת קיימת מקדמת דנא גם במקררים האנלוגיים והשתיים האחרות נתחדשו במקררים החדשים הדיגיטלים. נבחן את ההתיחסות ההלכתית לכל אחת מהבעיות ולפתרונן המעשי.

א. הפעלת המדחס בעקבות פתיחת הדלת כניסת אויר חם – כאשר פותחים את דלת המקרר נכנס אויר חם למקרר וממילא הטמ"פ עולה בתרמוסטט וישנם מצבים בהם נדרשת פעולה מחודשת של המדחס המוציא את האויר החם החוצה מהמקרר או להפעל הפשרה אוטומטית. פעולה זו אינה מוכרחת שתקרה וגם אינה מוכרח שתקרה באופן מיידי בעת פתיחת הדלת ותלויה בהרבה משתנים.

כיון שכך אין היא מוגדרת כפסיק רישיה אלא לכל היותר דבר שאינו מתכוין בגרמא ועל כן רבים מן הפוסקים מקלים בכך ובראשם הגרש"ז אוירבך (סיני כרך י). יש המחמירים לחבר את המקרר לשעון שבת ולפותחו רק בזמן שהשעון מכבה את פעולת המקרר. יש להעיר כי מלבד הנזק שהדבר גורם למכשיר לא בהכרח שיש בכך יתרון הלכתי שכן בעת שהמקרר מכובה לא אמור להידלק המאוורר הפנימי ואילו כאשר האדם סוגר את דלת המקרר הוא גורם להדלקתו מחדש כשיתחדש החשמל.

ב. פתיחת הדלת גורמת לרישומים במחשב האלקטרוני של המקרר של המון נתונים שאין להם הכרח אבל נעשים באופן אוטומטי כי כך הוא מתוכנת כדי לבדוק את תקינות המקרר ולצרכים נוספים אך לאו דווקא כדי להשפיע על פעולת המקרר המיידית. נתונים אלו נרשמים כל הזמן ורובם חסרי משמעות אמיתית. כאן עולה השאלה מה דינו של רישום דיגיטלי והאם יש בו מלאכה אסורה?

מדובר ברישום שאינו נשמר באופן נצחי וממילא אין בו דין כותב גם אין בו צורך מבחינת המשתמש ודומה הדבר לשינוי זרם שאין בו סגירת או פתיחת מעגל המחדשת פעולה נראית לעין. היות שכך הוא הדבר הרי שאין בכך איסור לפי דברי רבים מהפוסקים ובראשם הרב אשר וייס (מנחת אשר ל) אשר כתב כי אין בזה פעולה של חכמה ולכן אין מקום לאסור אותה.

רישומים אלו מתקיימים בהרבה מכשירים ובאמת לאף אחד לא אכפת מהם כגון שעוני גיפיאס, מונה צעדים, שערים לאתרים שיש בהם מניית מבקרים וכד' שלא כולם מודעים לכך ואינו אלא לכל היותר מתעסק (כך שמעתי מהרב רוזן זצ"ל ממכון צומ"ת ומתבסס בין השאר על דברי הרב וואזר תחומין כג, עמ' 277). במערכת מהדרין מכניסים כרטיס חכם שמכבה את המערכת בימי השבת וימים טובים אך כאמור אין הדבר נדרש מבחינה הלכתית.

ג. מלבד הרישומים פתיחת הדלת גורמת לחיישן אלקטרומגנטי (הנמצא מאחורי הדלת) לעשות מספר פעולות הנראות לעין באופן מיידי כגון: הדלקת אור, כיבוי או הדלקת מאוורר, מניית פתיחות וכד'. חיישן זה מופעל באופן ישיר ומיידי מפתיחת הדלת ולכן מהווה פעולה האסורה לפחות מדרבנן כי מדובר בפסיק רישיה דניחא ליה ברוב המקרים.

לשם כך יש לבטל קודם השבת חיישן פתיחה זה באמצעות הצמדת מגנט אליו או אמצעות טכנאי שמתקין כפתור ביטול מחוץ למקרר שיש להפעילו בשבתות ובימים טובים בעת שהמקרר סגור. התקן זה אפשרי כמעט בכל המקררים.

למעשה, מקררים דיגיטלים לא הוסיפו יותר בעייתיות בשימוש בשבת מצד מערכת הקירור שלהם אע"פ שהיא יותר מתוחכמת וחסכונית אלא רק מצד חיישן פתיחת הדלת הנמצא בכולם שיש לבטלו קודם השבת. חיישן זה הינו אלקטרומגנטי ולא רק לחצן טכני ולכן הדבר צריך להיעשות באמצעות הצמדת מגנט אליו או באמצעות טכנאי שמבטל אותו על ידי לחצן לשבתות וימים טובים.