שנזכה להרבות בהלבנת שיניים ואהבת אדם את חברו
שנזכה להרבות בהלבנת שיניים ואהבת אדם את חברו

בברכתו של יעקב אבינו אנו מוצאים את הברכה "חכלילי עיניים מיין ולבן שנים מחלב" פרק מ"ט. מהי כוונת הברכה "ולבן שנים מחלב", ולמה נאמרה ברכה זאת דווקא לשבט יהודה ולא שאר השבטים?

הגמרא מביאה במסכת כתובות דף קי"א: "דאמר רבי יוחנן טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב שנאמר ולבן שנים מחלב", מלמדים אותנו חז"ל שייתכן שיהיה אדם צמא מאוד ונשקה אותו בחלב או כל משקה אחר וממש נציל ונחייה את נפשו ונגרום לו לעונג, שמחה ורוויה, שאין ספק שזו פעולה גדולה וזה חסד עצום, אבל לא נעשה את זה בסבר פנים יפות.

ומצד שני יהיה אדם שפשוט יאיר פנים לחברו, יחייך אליו בצורה כזאת שיראו את שיניו, יתן לו חיוך מתוק, חיוך של אהבת איש את חבירו, פעולת החיוך הלבנת השיניים, אומרים חז"ל גדולה מהשקאת החבר חלב כאשר הוא צמא מאוד, ופועלת פעולה עצומה.

הנה דוגמא פשוטה להשפעת פעולת החינוך; ניקח שני ילדים, אחד גדל בבית של הורים טובים נפלאים טובים לשמיים וטובים לבריות, וערכיים בכל המובנים אבל קצת קרים, ממעטים לחייך.

והילד השני גדל באותו סוג של בית אבל ההורים הם אנשים חייכנים, מאירי פנים, מפרגנים כל הזמן, מקדימים שלו' לכל אדם, הנה הילד הראשון שגדל בבית הראשון משהיה תינוק פחות חייכו אליו וממילא התינוק פחות חייך, פחות שמח, ההורים שלו נפלאים אבל "מרובעים" לא מבטאים את הרגשות החיוביים שלהם, והילד גדל וספג קרירות.

ואילו בבית השני, ההורים שמחים וחייכנים, אז הילדים שלהם שמחים והבית מלא בשירה וזמרה, הילד מקבל חיוכים מהאבא והאמא מהאחים וכל הסובבים אותו, הילד הזה גדל כילד שמח, וממילא הוא נהפך לבחור ולאדם חייכן עם כוחות שאוהב את החיים ורוצה לבנות, ליצור ולעשות.

אנו כהורים ומחנכים צריכים להתרגל לחייך ולהאיר פנים, אם נחייך יחייכו אלינו בחזרה ואז נחזיר חיוך, וכל האווירה תהיה מחויכת, ואותו הדבר צריך שיהיה בין בעל לאשה.

שלמה המלך החכם מכל אדם אמר במשלי פרק כ"ז "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" ומסביר רש"י בגמרא ביבמות קי"ז שהפסוק מדבר באדם שעומד מול המים וכשהוא מחייך מחייכים אליו המים בחזרה, כמו במראה ואם נראה פנים זועפות יראו לנו פנים זועפות בחזרה.

למה אם כן זה נאמר דווקא אצל יהודה? משום שיהודה הוא מלכות ישראל כמו שכתוב בברכת יעקב "לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו".

יעקב אבינו ע"ה רוצה ללמד את אנשי המלכות דהיינו אנשי הציבור חברי הכנסת להלבין שיניים ולחייך חיוך אמיתי, פנימי, ולהתחבר אחד לשני ולראות טוב להקרין טוב ואז השני ירגיש בנוח עם הח"כ השני שאינו מאיים עליו חלילה. כשאנשי הציבור יתנהגו כך אז הציבור יהיה מחויך ויקרין ויפעל פעולות טובות. שנזכה להרבות בהלבנת שיניים ולאהוב כל אחד את חבירו אכי"ר.

הרב יהושע מרדכי שמידט הוא ראש ישיבת ההסדר "נחלת יוסף" שבי שומרון, מחבר "שיטת הסימנים"