שנלמד להקפיד פחות איש כלפי רעהו
שנלמד להקפיד פחות איש כלפי רעהו

יתרו חותן משה מגיע לבקר את חתנו ומתפעל מהנהגתו של חתנו משה רבינו, אבל יתרו רואה שמשה קורס תחת עול העבודה של שפיטת עם ישראל ואומר לו: "נבל תבול גם אתה גם העם הזה אשר עמך כי כבד ממך הדבר לא תוכל עשוהו לבדך".

ואז נותן יתרו שתי עצות.
א. "והזהרתה אתהם את החוקים ואת התורות והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון".
ב. "ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלוקים אנשי אמת שונאי בצע ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמשים ושרי עשרות".

מה העצות שנותן יתרו למשה. ובמיוחד מה היא העצה הראשונה?

אומרת הגמרא: "לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה". ושואלת הגמרא על כך חרבה ירושלים? טוב מאוד שדנו דיני תורה, אז מה ידונו על פי דיינים אחרים? עונה הגמרא אכן דנו על פי דיני תורה, וכל אחד הלך עם הדין שלו לחומרא עד הסוף ולעולם לא פעל לפנים משורת הדין.

לפעמים אנחנו מגיעים בחיי היום יום שלנו לכל מיני מצבים ואין אנו כיצד הגענו לשם. אדם חכם שרואה קיר עוקף אותו ולא נכנס עם הראש בקיר. גם אנחנו צריכים ללמוד לוותר אחד לשני, לראות כיצד אני יוצא מפלונטר שאליו נכנסתי, לפעול לפנים משורת הדין ואז תהיה פחות עבודה לדיינים כי הדברים יולבנו לפני כן ולא תהיה סיבה לריב.

אנו אומרים את הדברים כלפי תקופת משה רבינו. וכן, בזמננו אנו צריכים ללמוד לפעול גם כן לפנים משורת הדין, ואז יהיה יותר קל לנו בבית, בקהילה, וגם בחיים הפוליטיים. לא כל אחד יעמוד על דעתו עד הסוף כי כך חרבה אז ירושלים, וגם בזמננו עלול להיות חורבן ארץ ישראל כולה חס ושלום.

העצה השנייה שנותן יתרו היא למנות שרי אלפים, מאות ועשרות. בפשטות, ההסבר לכך הוא למנות דיינים רבים שיעזרו למשה לדון ולשפוט- מעין בית דין מקומי, אזורי ובית דין הגדול.

אבל לעניות דעתי יתרו אומר למשה רבינו: תמנה מנהיגים שמגיעים מכל מיני מקומות, מאנשים שמרוויחים משכורת וחיים חיים פשוטים, שרי עשרות- אנשים ממעמד הביניים, שרי מאות ואנשים שבאים מהמעמד הגבוה- שרי אלפים.

המשנה במסכת סנהדרין אומרת: זה בורר לו דיין אחד וזה בורר לו דיין ומסבירים הראשונים שכאשר לא משתווים בבחירת בית דין כל אחד בורר לו דיין, התובע והנתבע, ואת הדיין השלישי בפשטות בוחרים להם הדיינים.

מדוע זה נעשה כך? מסבירים הראשונים שכאשר אדם יודע שיש שם דיין שמבין אותו ושומע אותו אז קל לו יותר לקבל את פסק הדין. כאשר מרכיבים רשימה לכנסת צריך לשים מספר סוגי אנשים מהעיר ומהכפר, מהדרום, מהצפון ומהמרכז, כך שכולם ירגישו  שהרשימה מייצגת את כולם, ובוודאי שאם נחבר את העצה הראשונה של יתרו לפעול לפנים משורת הדין, ודאי וודאי שכולם ירגישו שמקשיבים להם וזה יעשה רק טוב לכולם, בתפילה לאחדות במחננו ולהבנת נפשות כלל הציבור.