אקדמיה נגד הדמוקרטיה?
אקדמיה נגד הדמוקרטיה?

חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי קיים בשבוע שעבר את הכנס השנתי שהוקדש לדיון במצבה של הדמוקרטיה הישראלית לאור התערבות מערכות המשפט בפעולות הרשות המחוקקת והמבצעת. 

משמעות התערבות זו היא שלילת יכולתם של האזרחים להכריע בשאלות מרכזיות ופחות מרכזיות באמצעות ההליך הדמוקרטי.

שר המשפטים, ח"כ אמיר אוחנה ועו"ד שמחה רוטמן היו המרצים המרכזיים. באותו מעמד הועלה לדיון מכתב ששלחו 120 בכירים באקדמיה בישראל לנשיא ולחברי הכנסת בקריאה לבטל תוצאות אפשריות של הבחירות בשם שיקולים "מוסריים".

בתגובה אושר מכתב שכתבו חברי החוג ובו הם שוללים מכל וכל את הבסיס לעצם הפניה של האקדמאים למחוקקים ולנשיא. במכתבם מציינים חברי החוג שמכתב הפרופסורים שנשלח בתחילת השבוע שעבר "הינו מכתב פוליטי שאינו מזדהה ככזה, על מנת לתבוע לעצמו סמכות מעצם מעמדם של כותביו.

תחת הכסות של דאגה לשלטון החוק דורשים חותמיו בעצם לרמוס ברגל גסה לא רק את רצונו הדמוקרטי של הציבור, אלא גם את החוק המפורש, ועימו את עקרון חזקת החפות שהוא אבן הפינה של חברה חופשית". חברי החוג מציינים שלא די בכך שהחוק במדינת ישראל שומר על חזקת החפות של כל אדם עד שהתביעה תצליח להוכיח אשמה, בעניינו של ראש ממשלה המחוקק הרחיק לכת וקבע בחוק יסוד שרק פסק דין חלוט יכול לבטל את רצון הציבור כפי שבא לידי ביטוי בבחירות.

החוג מציין כי "בדיונים על החוק נקל לראות שהוא נועד למנוע בדיוק את אשר דורשים 120 האקדמאים אשר מבקשים לשנות את חוקי המשחק כדי לקדם את עמדתם הפוליטית. וכך, בעוד שהחוק במדינת ישראל ביקש למנוע הפיכה שלטונית בלתי דמוקרטית, כותבי המכתב ממציאים טיעונים המנוגדים לא רק לרוח החוק אלא ממש ללשונו, ומעמדם הרם אמור להאציל על טיעונים אלה תוקף שאין להם. כך הם מבקשים להפעיל לחץ ציבורי על כבוד הנשיא וחברי הכנסת.

אי-כיבוד החוק ורמיסת זכויות אדם, ביטול חזקת החפות והתעלמות מרצון הבוחר ומעמדת המחוקק הם דברים חמורים מאין כמותם הפוגעים בליבו של המשטר הדמוקרטי, וכשאלו באים מפיהם של אקדמאים בכירים, הדבר צריך לעורר דאגה בכולנו." במכתבם מציינים חברי החוג שהם פונים לחברי הכנסת והנשיא "כדי להבהיר שדעתם של האקדמאים החתומים על מכתב ה- 120 אינה מייצגת את כלל קהילת האקדמאים, לא כל שכן את האקדמיה עצמה" ומוסיפים ".

גם אנחנו אקדמאים, דוקטורים ופרופסורים, ודעתנו הפוכה. כאזרחים, ולא כמומחים לתחומי עיסוקינו השונים, אנו קוראים לכם להגן על הדמוקרטיה, על חזקת החפות, ועל החוק. אם ברצונכם להוות דוגמא, ואם ברצונכם ללמד את העם מהי דמוקרטיה, אנו מפצירים בכם: השאירו את ההחלטה בדבר הבחירות ותוצאותיהן לציבור הבוחרים.

הזכות לבחור ולהיבחר היא אבן היסוד של מדינה דמוקרטית וכל מעשה התערבות בכך, בניגוד לחוק, כמוהו כביטולה של הדמוקרטיה." אקדמאים רבים, מכל האוניברסיטאות ומארגונים שונים בקשו להצטרף למכתב חברי החוג.

המכתב נשלח בצירוף חתימותיהם של למעלה מ120 בעלי תואר דוקטור ופרופסורים מתחומים שונים, החרדים מאפשרות פגיעה בדמוקרטיה הישראלית בשל יצירת הליכים שנועדו לדבר אחד בלבד, רמיסת תוצאות ההליכים הדמוקרטיים על ידי מי שחוששים שרב הציבור לא יהיה עמהם.