לעשות חסד גם עם הגנבים
לעשות חסד גם עם הגנבים

פרשת משפטים פותחת בפסוק "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם כי תקנה עבד עברי". פרשת משפטים היא המשך לפרשת יתרו, שבה קיבלנו בסייעתא דשמיא את התורה הקדושה.

נשאלת פה השאלה, מדוע אחרי המעמד הגדול והנשגב של מתן תורה מעמד שבו אמרו חז"ל ב"מדרש רבה" שציפור לא צייצה, שור לא געה וגלי הים לא נעו. ונשאלת השאלה כיצד לאחר המעמד המרומם הזה, דווקא בזה פותחת פרשת משפטים? בגנבים? לכאורה, היה עדיף לפתוח בעניינים נעלים יותר כחסד ומוסר "עולם חסד יבנה".

כנראה שהתורה רצתה להעביר לנו מסר גדול ועצום מזה. התורה הבינה שהפתרונות שיש כיום להושיב את הגנבים בבית הסוהר, לא רק שלא תמיד מועילים, אלא אף פעמים רבות מזיקים וגורמים לפעולה הפוכה. הרי כשאתה מכניס אדם לבית הסוהר אתה מצפה שיעשה חשבון נפש עמוק ולא יחזור לסורו ומהיום יהיה אזרח שעושה טוב לחברה.

אבל בפועל מתקיימים באסיר הגנב שלנו דברי אביי בסוף מסכת סוכה: "אוי לרשע אוי לשכנו טוב לצדיק טוב לשכנו שנאמר: "אמרו לצדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו"". הכוונה היא שנכנס לו גנב קטן שנשפט במערכת המשפט לבית הסוהר, יושב שנה שנתיים בבית הסוהר כשהוא לומד את רזי מקצוע הגניבה מגדולים, חכמים ונבונים ממנו ויוצא גנב מדופלם תואר ראשון או שני בגניבה ולפעמים "מעלין בקודש", יוצא מדופלם יותר והנה במקום חשבון נפש וחזרה בתשובה אנו מוצאים את עצמנו במקום שונה לגמרי. "אוי לרשע אוי לשכנו".

התורה הבינה שיש גם "טוב לצדיק טוב לשכנו" ונתרגם זאת לפרשתנו. על פי תורתנו הקדושה אדם שגנב נמכר בגניבתו ואז ממילא אינו מחובר לשאר הגנבים. הגנב יגדל, אומרים חז"ל, בבית מוסרי וערכי, אתה צריך להאכילו ולהשקותו ולדאוג לו לכרית טובה וכדו' כמובא ברמב"ם פרק א' מהלכות עבדים, וכך יראה הגנב דוגמא אישית איך חיים בשלום ומתוך פשטות וענוה וזה ישפיע עליו מאוד לחזור בתשובה, לצאת ממעגל הגניבות והעוני ואף לצאת עם מענק כפי שכתוב "הענק תעניק לו".

אם כן, התורה מלמדת אותנו לא רק לעשות חסד בחוץ, אלא להכניס אלינו הביתה גנב כפשוטו שהוא דבר היוצא מגדר הטבע לחלוטין, ועל ידי התנהגותנו המוסרית והערכית נשפיע עליו לשפר את מעשיו שיקים משפחה נורמאלית וערכית, זהו חסד עצום שעליו אמר דוד המלך: "עולם חסד יבנה".  כל מהות התורה היא נתינה- כשאני מקיים תורה ומצוות אני בורא עולם ומלואו, זהו המסר שהתורה באה ללמדנו, לפתוח את הדלת לעשיית חסד ולהשפיע על אנשים, לא רק  עם משפחתך הקרובה אלא אף עם האנשים הנמוכים, הגנבים שאולי הגיעו לגניבה בגלל ההורים, הסביבה וכדומה.

יהי רצון שנזכה לצאת מהקופסא להיות אנשי חסד בממוננו וכן בגופנו, לאהוב כל אחד ואחד מן העיר ומן הכפר, לפתוח את הדלת לכל אחד ואחד, לתקן עולם במלכות ש-די ולזכות ולחיות במערכת משפט וערכים שונה.