ד"ר חנה קטן
ד"ר חנה קטן צילום: יפעת צדוק ליאור

בכל כנס רפואי אני פוגשת את ההשתוממות של מכך שמספר יחידות ההפריה  בארצנו, פר ראש, הוא מהגדולים בעולם.

יש לזה הסברים רבים. גם מטריית טיפולי הפריון הנדיבה היא חריגה בכל קנה מידה יחסית למדינות מערביות אחרות.

אנחנו מטפלים גם בזוגות עם למישה ילדים ויותר. וחלק ניכר הוא על חשבון המדינה. לנו זה ברור. מעבר לנושא הדמוגרפי והלאומי סביב השואה, עם ישראל אוהב ילדים.

אוהב משפחה. זה בא אצלנו בDNA. וכמובן, שזאת תולדה של הערכים שהנחילה לנו תורתנו הקדושה.

המצווה שעוטה את הכתר, ללא ספק, היא מצוות פרו ורבו, בה גם נתברך האדם הראשון. חז"ל מפרשים שהכוונה היא להשתדל, קודם כל, להביא לעולם בן ובת בריאים ופוריים.

זאת אומרת שזוג שזכה לחמש בנות מקסימות, לפי שורת הדין- עדיין לא השלים את המצווה מהתורה. אבל כמובן שהכול בידי שמיים, והכל לפי מידת היכולת . המצווה מתגשמת בשלמותה כשנולדים הנכדים- ו'ראה בנים לבניך'...בני בנים הרי הם כבנים. אז ממשיכים 'ללדת'- להביא תולדות- גם בתור סבא וסבתא. 

יש גם מצוה 'מדברי קבלה', ציווי קדום שאינו מהתורה, מצוות 'לערב', והיא להוליד ילדים נוספים כמו שכתוב- 'בבקר זרע זרעך ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע איזה יכשר'—לקוח מספר משלי. מי יודע. יתכן ודווקא בן הזקונים הוא אשר יביא לכם את השמחה הגדולה ביותר. דווקא לעת זקנותכם.. יש דוגמאות להכביר- למשל-  יצחק אבינו. יוסף ובנימין. משה רבינו. דוד המלך .ההתמדה משתלמת...

אשה פטורה ממצות פריה ורביה בין מדאורייתא ובין מדרבנן, אולם בעצם הנישואין היא שותפה מלאה , ובעיקר לאחר שנגזר 'חרם דרבנו גרשום'. אך גם האישה נוטלת חלק במצוות יישובו של עולם  המתבטא בהבאת ילדים,  וזאת מצוות 'שבת' שאף הגויים חייבים בה. לפי הכתוב-  'לא תוהו בראה לשבת יצרה' .וגם בפרשתנו- 'פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה ורדו בדגת הים.'.-לקחת את הכלים הגולמיים  ולשכלל .הגענו לעולם כדי לרומם אותו, והבאת ילדים לעולם זאת נגיעה בנצח.

עוד באותו נושא:

ריבונו של עולם נתן לנו כלים, והוא מעוניין שנשתמש בהם וניצור עולם טוב יותר. אבל קיים סיכון שהאנושות תיקח צעדים גדולים מידי שעלולים לשבש סדרי עולם. איפה הגבול? לפני שנים מעטות הצליח  עולם המדע 'לייצר' כבשה מתא שנלקח מעטין של כבשה והושתל ברחם של כבשה אחרת, ובו גדלה הכבשה החדשה עד ההמלטה לראשונה בהיסטוריה , בעל חיים 'גבוה' נולד לא מהתחברות של זרע זכר לביצית נקבה, אלא מתא שלם בודד.

מבחינה גנטית, הכבשה החדשה היא כעין תאומה-זהה של הכבשה 'התורמת' ,ובמקרה של כבש תורם – הכבש הנולד. אבל אין לכבש\ה המשובט\ת קשר גנטי לכבשה שברחמה גדל\ה. 

אם בשלב מסוים תותאם טכנולוגיה זו גם לשיבוט של בני אדם, המהפכה הביו-טכנולוגית הזו תעורר שאלות הלכתיות  ואתיות קשות: האם הנולד משיבוט נחשב 'אדם' לכל דבר?

ומי הם הוריו של אותו ולד, אם בכלל? האם 'אבי' התא שממנו נוצר הוולד הוא אביו? אולי אין לו כלל אב ואם? או אולי, הורי בעל\בעלת התא הראשוני הם גם הורי הוולד החדש? האם ומי מקיימים בלידתו מצוות 'פריה ורביה'? ושאלה למעשה - האם מותר לגרום ללידת בני אדם שקיים ספק בזהותם המשפחתית, כל עוד לא נפשטו השאלות האלו?

ועוד יש לשאול-  אולי טכנולוגית השיבוט שייכת לעולם הכישוף? אולי יש פה בכלל חשש כלאים? האם אין לחשוש שהתרת פעולות כאלו תגרום לשיבוש היחס הטבעי של בני האדם אל התא המשפחתי? ואולי התפתחות השיבוט תאפשר לייצר באופן 'סידרתי' אנשים בעלי תכונות שליליות, שסכנתם רבה? כל השאלות האלו מובילות לשאלת המדרון החלקלק. 

לבנתיים, אנחנו יכולים להיות רגועים. העולם לא הולך להתהפך כל כך מהר. החששות המוצדקות בתחום האתי, גרמו לכך שברוב מדינות העולם  חל איסור לעסוק בשיבוט\שכפול על כל סוגיו. אז נסתפק בינתיים ביישובו של עולם בבניית משפחות גדולות ויפות.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו