גידול מעריכי ברמת הגולן? ח"כ צבי האזור מציג תוכנית מתוך ועידת הגולן של מקור ראשון