בז' במר חשוון שואלים על הגשמים וזהו הזמן הראוי ביותר לעסוק בפעולת ההשקיה בגינה. כיצד משקים את הצמחים והדשא בגינה? האם יש הגבלות על כמות ואופן ההשקיה?

השקיה היא מלאכה שנאסרה מדברי חכמים, אך חכמים לא אסרו אותה במקום שבו הצמח עלול להיפגע בלעדיה, וכדברי הרמב"ם המסכם את המלאכות אותן התירו חכמים: 'מפני מה התירו כל אלו, שאם לא תשקה תיעשה הארץ מלחה וימות על עץ שבה'.

לפי הגדרה זו מן הראוי להשקות את הצמחים והדשא בגינה השקיה בכמות המינימאלית הנדרשת כדי שלא יבלו.

גישה זו היא גישתו של החזון איש. לדבריו, 'צריך לשקול כל עבודה ועבודה אם יש בה חשש שימות העץ וכל שאינו אלא הרווחה אסור... וכל מאי דאפשר למעט חייב למעט'.

הרב ניסים קרליץ מסייג את דברי החזון איש וטוען שדבריו אינם אמורים ביחס להשקיית הגינה, שכן בדברי המשנה נאמר 'משקין בית השלחין במועד ובשביעית' ולא הוגבלה ההשקיה כלל. לדבריו הסיבה לכך היא, שחכמים הגדירו שכל מקום שאינו מסתמך על מי הגשמים והוא זקוק להשקיה מוגדר כמקום הפסד ובמקום הפסד חכמים לא הגבילו את המלאכה כלל.

הרב קרליץ מוסיף ואומר שגם החזון איש שביקש להגביל את כמות ההשקיה יסכים שכאשר השקיית הגינה מתבצעת ע"י פתיחה ידנית של ממטרות - אם פתחו אותן בשנת השמיטה להשקיית הגינה ניתן להשאיר אותן פתוחות זמן רב כמה שרוצים.

כאשר בגינה מותקנת מערכת השקיה אוטומטית הפועלת באמצעות מחשב השקיה, אין צורך לשנות אותה לצורך השמיטה, משום שהיא פועלת מאליה, קצת כמו שעון שבת, וניתן להמשיך להשקות כרגיל גם אם מדובר בכמות עודפת של מים, אבל כאשר משנים את המינון לפי חודשי השנה, חורף וקיץ, יש להקפיד לשנות את הכמויות לפי הכמות הנדרשת לקיום הצמח.

למעשה, בהשקיה ידנית - אם יש אפשרות רצוי לרווח בין מועדי ההשקיה ולהשקות בכמות מים גדולה יותר בכל השקיה, או לחלופין למעט את כמות המים. בהשקיה ממוחשבת ניתן להשקות כרגיל ולשנות את המינון לפני חודשי השנה כנדרש לצמח.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו