עו"ד שלום וסרטייל
עו"ד שלום וסרטייל צילום: דוברות ציפחה

התורה מאריכה ברכישת מקום קבורתה של שרה וכן בקבורתה על אם הדרך של רחל. אך תמוה, מדוע לא מוזכרות פטירתן וקבורתן של רבקה ולאה, בו בזמן שאף מוזכרת פטירתה ומקום קבורתה של דבורה, מינקת רבקה?

על רבקה, מוסבר שמשמתה רבקה הוציאו אותה לקבורה בלילה, והיא זו שציוותה כן. אמרה: יעקב בני הצדיק, איננו כאן, טרם חזר מעבודתו אצל לבן. בעלי, יצחק הצדיק לא יוכל לבוא, כי יושב הוא בבית מפני שכהו עיניו. נמצא שאם יוציאוני ביום, יהא רשע זה, עשו, הולך לפני מיטתי, ויהיו אומרים, אוי מן הדד שזה הניק. לכן ציוותה להוציאה בלילה, ולא נכתבה מיתתה.

לאה אמנו, כתוב בזוהר, שכל מעשי לאה בהסתר הם, ולכן לא נזכר דבר מותה ואף נקברה בהסתר במערת המכפלה. עם זאת, יש סיבה כבדת משקל יותר להזכרה באריכות של קבורות שרה ורחל, ואתמקד בזו של שרה אמנו שבפרשתנו.

'לפחות שיתנו לנו להיקבר כיהודים', עשה ככל יכולתך שם למעלה לשם כך'. זאת הייתה בקשת רבי אברהם, ראש הקהל בבית הכנסת במוסקבה, מחמי ר' מאיר ברכפלד עליו השלום שביקר במוסקבה לרגל עסקי יהלומים ושנהג לשאול לצרכי הקהילה בכל ביקור, בימים בהם מסך הברזל עוד הפריד בינינו לבין יהודי רוסיה, והעסקים התנהלו עם ראשי הממשל הסובייטי.

היה זה בחינת מעשה אבות סימן לבנים, שהרי בדומה לכך הייתה בקשת אברהם אבינו במות שרה אשתו בניסיון קניית מערת המכפלה לקבורתה. קשה הוא עצם הניסיון וקשה הוא שבעתיים אחר שפעמים מספר מבטיחו הבורא: 'כִּי אֶת כָּל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתָּה רֹאֶה לְךָ אֶתְּנֶנָּהוּלְזַרְעֲךָ עַד עוֹלָם', ועתה אף על מנת לקבור את אשתו, עליו לאתר חלקה ולרוכשה במשא ומתן מייגע, בכסף מלא, לעיני כל, כשמתו מוטל לפניו.

מדוע האריך הכתוב בתיאור קניית מערת המכפלה? במדרש זה בחר רש"י לפתוח את ספר בראשית, אמר ר' יודן: "שלשה מקומות אין אומות העולם יכולים להונות את ישראל ולומר גזולים הם בידכם: מערת המכפלה, קבורתו של יוסף ומקום בית המקדש". ומוסיף רבינו בחיי: 'אע"פ שישראל בכניסתן לארץ לקחו רובה של ארץ ישראל ע"י חרב, מצינו שלשה מקומות שהיו מעולים מכל שאר המקומות, אשר באו לידם על ידי קנייה בכסף, ואלו הן: חברון, הר גריזים והר עיבל והר המוריה'.

ונשאלת השאלה האמנם 'אין אומות העולם יכולים לומר גזולים הם בידכם'?! רק לפני כארבע שנים - העזה ועדת המורשת של ארגון אונסק"ו לקבוע שקברי אבות האומה - אבותינו ואמותינו במערת המכפלה וקבר רחל, הגם שנקנו בכסף מלא, הינם אתרים מוסלמים ורק מוסלמים. היה זה נדבך נוסף בשפלותו של ארגון האומות המאוחדות. בנוסף, טוענים הם לבעלות על הר הבית, הלא הוא גורן ארוונה שכזכור נקנה על ידי דוד המלך בכסף מלא.

במה הועילה, אפוא, הרכישה המתוקשרת בפרשתנו? הרי אומות העולם אומרים גם אומרים גזולים הם בידכם כל שלשת המקומות גם יחד, ולא עוד אלא ששלושת המקומות הללו הפכו למוקדי העימות בינינו לבין שכנינו. יתר על כן, לרוב השמות העבריים של מקומות הישוב בארץ ישראל, נשתמרו גם בשפה הערבית, רק לשלושה מקומות אלו, שינו הערבים את שם המקום לחלוטין, מתוך מגמה למחוק כל זכר יהודי: ירושלים, נקראת בלשונם אל-קודס, שכם נקראת נבלוס, וחברון נקראת בפיהם אל-חליל.

ר' יודן לא חשד שאומות העולם ילמדו את דרשתו, אלא כיוון את דרשתו לבני עמו, בני האומה הישראלית, ולכן דייק בלשון המדרש:'אין אומות העולם יכולים להונות את ישראל'. מהם גדרי הונאה, מתי מתאנה הקונה? רק כשאינו יודע שהמחיר הנקוב מופרז, אך אם הוא יודע ועל דעת כן קונה, במקרה שכזה אין המחיר המופרז בגדר הונאה. ומיהו המתאנה במדרש? עם ישראל, וכשעם ישראל יודע את סגולתה של ארץ ישראל ושייכותה לו לנצח, יקרה היא לו מפז ואין מי שיכול להונות אותו. גם אם מי מאומות העולם תאמר שוב ושוב שארץ ישראל שייכת לה, הרי שלהונות את עם ישראל הן לא יוכלו. פניית המדרש היא אפוא אלינו, בני אברהם, ולא לאומות העולם. אין הדבר תלוי אלא בעומק אחיזתנו ואיתנות תודעתנו כי ארץ ישראל שלנו היא לנצח נצחים. תודעה זו מתחזקת הן על ידי אריכות פרשת רכישת מערת המכפלה, והן על ידי ציון מקום קבורתה בואכה אפרתה, של רחל אמנו, המבכה ומצפה עד ישובו בנים לגבולם. חיזוק הם לנו, בני אברהם אבינו, כי "כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו', ואין אומה שתצליח להונות אותנו".

עו"ד שלום וסרטייל הוא יו"ר חברת הנדל"ן ציפחה אינטרנשיונל