הרב מרדכי שמואל אדלשטיין בקבר רבי חנינא בן דוסא
הרב מרדכי שמואל אדלשטיין בקבר רבי חנינא בן דוסא צילום: ברוך יערי

אלפים רבים כבר הספיקו לקיים את הסגולה הבדוקה, שנמסרה ע"י הרב מרדכי שמואל אדלשטיין, באמצעות ארגון "חנינא בני" ועל ידי כך לסייע בתרומתם לעמלי תורה בצורכי השבת.

ארגון "חנינא בני" שהוקם כדי לסייע לעמלי תורה ולמשפחות נזקקות ובכדי להאדיר את מקום הציון של התנא רבי חנינא בן דוסא, מקיים לאחר חצות הלילה של כל ליל שישי מניין מצומצם של מתפללים, המגיעים אל מערת הקבר של התנא הקדוש ואשתו הטמונים בכפר עראבה שבגליל.

בשל החשש והסכנה בהגעה עצמאית למקום, מניין המתפללים מגיע בתיאום ותחת אבטחה כבדה ושמירה הדוקה, בכדי לקיים את הסגולה שזמנה בליל שישי לאחר חצות הלילה. כל מי שלקח חלק בקיום הסגולה ותרם קי"ט שקלים (כמניין חנינא) המועברים לעמלי תורה עבור צורכי השבת, שמו מוזכר בסגולה המיוחדת, ולפי העדויות שמגיעות מידי יום, אנשים ראו ישועות למעלה מדרך הטבע.

במקומות רבים בתלמוד מופיעים ניסים רבים שאירעו לו לרבי חנינא בן דוסא. הגמרא במס' תענית דף כ"ה ע"א מספרת שרבי חנינא בן דוסא ואשתו היו מסתירים את דלותם מעיני הבריות וסבלו בשל כך מחרפת רעב, ובלבד שלא יצטרכו למתנות בשר ודם. לעתים קרובות לא הייתה להם פת לשבת.

מה עשתה אשתו של אותו צדיק? עמדה והסיקה את התנור הריק בערב שבת והעלתה עשן רב, כדי שיחשבו שכניהם, שהם אופים חלות לשבת. פעם נכנסה שכנתה, ואשת רבי חנינא הסתתרה כדי שלא יתגלה קלונה. נעשה נס, והתמלא התנור חלות, עד שקראה שכנתה: בואי, רדי את החלות שלא ישרפו.

ובהמשך הסוגיא מספרת הגמרא: "ושוב מעשה בערב שבת בין השמשות, שראה את בתו עצובה. אמר לה: מדוע נעצבת? אמרה לו: כלי של חומץ נתחלף לי בכלי של שמן והדלקתי ממנו אור לשבת. אמר לה: בתי, מה איכפת לך? מי שאמר לשמן ויידלק, הוא יאמר לחומץ ויידלק. והיה אותו חומץ דולק והולך כל היום כולו, עד שהביאו ממנו אור להבדלה.

עוד נאמר בגמרא "בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת: כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני דיו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת".

הרב אדלשטיין במכתבו המפורט כותב: "מאחר ורבי חנינא בן דוסא היה מורגל בניסים, ורבים מהניסים שהתרחשו לו ולאשתו אירעו בערב שבת, זהו הזמן המסוגל לקיום הסגולה על קברו, כדי לעורר את הניסים שיהיו למעלה מדרך הטבע".

יתרה מכך, בזמן קיום הסגולה ע"י קבוצת מניין המתפללים במערת קברו של התנא הקד', מי שמתפללים עבורו יתפלל אף הוא באותה שעה וידליק נר ויעשה כפי ההנחיות המופיעות במכתבו המפורט של הרב אדלשטיין, שבו הוא מציין: "בהיות ונודע במסורת ברורה מהקדמונים, מקום ציונו של התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא ואשתו בכפר עראבה שבגליל, ובוודאי שהוא מקום מסוגל לתפילה ולפעול ישועות בכל העניינים. וכבר נושעו רבים בזכותו של התנא הקדוש וכדאיתא בחז"ל (תענית כ"ד) אר"י א"ר כל העולם ניזון בשביל חנינא בני וכו' ".

"אולם כדי לחזק כח התפילות שיפעלו יותר, לעורר הרחמים ולפעול ישועות, ראוי גם להפריש איזה סך לצדקה, ובפרט לצורכי שבת כמו חלות ויין עבור הנזקקים, וראוי שיהיה לכל הפחות כמניין 'חנינא', שהוא סך קי"ט שקלים, ובוודאי שכל המוסיף מוסיפים לו. ובטוחני שיועיל הדבר לפעול ישועות אף שלא כדרך הטבע והוא בדוק ומנוסה", כתב הרב אדלשטיין.

קבר רבי חנינא בן דובא ורעייתו
צילום: ברוך יערי

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו