הרב יעקב מדן, הרב ברוך גיגי והרב יצחק לוי, מראשי ישיבת הר עציון, עלו אתמול (שלישי) להר הבית כחלק מהעליות להר לרגל חג החנוכה.

בשני הימים הראשונים של חנוכה נספרו למעלה מ-400 עליות יהודים להר הבית. גם הרב חברון שילה, ראש ישיבת עתניאל לצעירים, פקד את ההר.

הרב מדן אמר בפתח הר הבית כי "הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו זכות גדולה לעלות להר הבית בימי החנוכה. הימים שבהם החשמונאים מסרו את נפשם לעלות לכאן כדי להוסיף עוד קצת טהרה למקום, שלא להותירו חלילה רק בידי זרים".

הרב גיגי עמד על כך שאנחנו "זוכים ביום הזה, להיות במקום הזה, שכמה מסרו את נפשם לזכות לזכות הזו, שאנחנו יכולים לעלות ולהתפלל. להתפלל ונתפלל בימים אלו שאנחנו נזכרים במעשים של בני חשמונאי שזכו לגאול את המקום ולטהרו, שנזכה גם אנחנו בעגלא ובזמן קרוב לטהר אותו".

את עליית הישיבה הנחה בהר הבית הרב יצחק לוי, שפתח אותה בפרק תהילים בכניסה להר הבית. בדבריו עמד על דרישת העליה בטהרה בטבילה כהלכה, ועל חובת מורא מקדש בשהייה במקום ללא שיחות חולין וטלפונים מצלצלים.

אסף פריד ממינהלת עולי הר הבית אמר כי "מדובר במספר גבוה מאוד יחסית לשנים עברו. העלייה נוחה ומהירה והציבור שגילה את אפשרות התפילה בהר הבית, חוזר להתפלל ולקרוא את ההלל במקום המקורי שבו אירעו ניסי החנוכה".