הרב אליעזר שמחה ווייס
הרב אליעזר שמחה ווייס צילום: באדיבות המצולם

תחת מעטה חשאיות בנו להם אנשי רפורמות הדת על ידי הסחת הדעת ותרגילי תקשורת סיסמאות נבובות, המעידים על ההתבוללות ההולכת וקרבה על העם היהודי.

כמו במלחמה המתוכננת מראש, אנשי רפורמת הגיור הכינו מערך מתוכנן ומדויק להפליא בשתי תחומים.

א. במבנה המערכתי, רפורמת הגיור כשלעצמה שתוכל לפגוע כמה שיותר, ולגייר בגיור המוני, כזה שנוגד את דעת רוב רבני ישראל.

ב. במערכה התקשרותית, סיפור כיסוי, כביכול כוחה של הרבנות תתחזק, ובכך להסיט את תשומת הלב של בני הציונות הדתית.

הפגיעה ביסודות ואדני קדושת עם ישראל היא כשלעצמה דבר חמור, אך זריית החול בעיני הציבור כביכול הרפורמה איננה פוגעת ואיננה גורם התבוללות, זה כבר טיפשות.

אתם לא מאמינים בקדושת עם ישראל, אתם לא מאמינים בהלכות גיור של השולחן ערוך היהודי, שיערב לכם, זכותכם, אבל למה לשקר, למה לזייף את היהדות מבפנים, מדוע לפגוע בקיום האומה הישראלית.

יתירה מכך, כוונת אנשי הרפורמה להקים וועדה בין משרדית והגופים השונים ובכך להוציא מהרבנות הראשית כל משמעות, הרבנות מבחינתם הוא גוף הלכתי שיש למגרו בפתרון בירוקרטי ובכך להופכו כסניף של משרד ממשלתי טכני בלבד.

מבנה רפורמת הגיור נתפר לצורך כך שכל רב עיר יגייר לפי דרכו, רוב מנין רבני ישראל מתנגד לכך בכדי לא לפגוע בשלמות העם, כיצד אפשר לשנות את ייחוס עם ישראל ואחדותו במשך אלפי שנים בגלל רבנים בודדים.

בשנת 125 לפנה"ס השלים השליט החשמונאי יוחנן הורקנוס הראשון את מלחמתו באדומים, כבש את נחלתם וגייר אותם. יוסף בן מתתיהו מספר על כיבוש אדום בתקופה החשמונאית: "הורקנוס לכד את אדורה (אדוריים) ומרישה, ערי אידומאיה (אדום), ולאחר הכניעו את כל האדומים התיר להם להישאר בארץ אם יימולו את מבוקשיהם ויאבו להשתמש בחוקי היהודים. בשל דבקותם בארץ אבותיהם, האדומים נכנעו למילה ולהפיכת אורח חייהם האחר, זהה לזה של היהודים. מאותו זמן ואילך היו הם ליהודים".

עם השנים, השתלבו והתערו האדומים שנותרו בארץ בתוך החברה היהודית. הצאצא המפורסם ביותר של הגיור האדומי הוא הורדוס, מלך יהודה. לבסוף הם יצאו מהאומה הישראלי!

אינני עושה אנלוגיה מלאה בין התקופות השונות, אבל אנחנו צריכים להיות מודעים לתוצאה של "גיור" מסיבות לאומיות בימים ההם שלא יהיה אותן תוצאות בזמן הזה.

חדלו לכם, אל תרעילו את בארות הנצח של האומה הישראלית, אל תגעו ביסוד קיומנו שיהודים מסרו נפש עליו בכל הדורות למען שלימות העם וקדושתו.

רפורמת הגיור לא תפגע רק ברובד ההלכתי, אלא תהווה פגיעה משמעותית בשלמות ואחדות העם. מעתה לא יסמכו על הגיור במדינת ישראל, איש איש למחנהו איש איש לשבטיו, במו ידכם אתם גורמים לביטול חזון קיבוץ גלויות לו חיכינו ופיללנו שנות דור.ושום נס לא יציל אותנו אם אנחנו לא נשאר מאוחדים.

משכו ידיכם! אם לא בשביל עצמכם אזי לפחות למען ילדכם!

הרב אליעזר שמחה ווייס הוא חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל