עו"ד שלום וסרטייל
עו"ד שלום וסרטייל צילום: דוברות ציפחה

שלושה צדיקים: נח, יוסף ויונה. לנח הצדיק אמר אלוקים כי בעוד 120 שנה יירד מבול על הארץ וכל היקום יימחה מעל פני האדמה. יוסף הצדיק קיבל את אשר הגיד האלוקים לפרעה בחלום, שמיד יחלו שבע שנות שובע ומיד לאחריהן שבע שנות רעב.

ניתנה, אפוא, התראה בת שבע שנים, אך יוסף כלל לא מנסה להשיב בתשובה את המצרים. על אף שאומר הוא שוב ושוב: "רק את אשר האלוקים עושה אני מגיד לפרעה". יוסף ככלכלן מבריק פותר את שנות הרעב בעזרת שנות השובע, כדרך הנמלה האוגרת בקיץ לחמה.

ליונה הנביא, שמדרש שוחר טוב מכנהו 'צדיק גמור' אמר אלוקים:'קוּם לֵךְ אֶל נִינְוֵה הָעִיר הַגְּדוֹלָה' והחזירם בתשובה ולא עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת. יונה כבש נבואתו וניסה להשתמט משליחותו כי בביצועה הייתה מקטרגת על ישראל המתקשים לחזור בתשובה בהשוואה לגויים בנינוה, אך הקב"ה חייבו לשוב מסירובו ולבסוף לא רק שהחזיר בתשובה את אנשי נינוה, אלא גם המלחים שבאניההתגיירו בזכותו.

לנח, ליוסף ויונה, היה זמן התבוננות וחשיבה לגבי רצון ה' מהו. נח בכל תקופת הבנייה הארוכה, יוסף בהיותו בתוך הבור ויונה בהיותו במעי הדגה. נח כמופיע בתנחומא, אמר רב הונא בשם ר' יוסי, מאה ועשרים שנה עיכב הקב"ה לדור המבול, שמא יעשו תשובה, ולא עשו. נח שלא כאברהם שהתפלל על אנשי סדום דאג לעצמו ולא הצליח לנצל את תקופת ההתראה הארוכה של בניית התיבה כדי להשיב ולו לאחד מבני דורו. כשלון חרוץ, מפני שכדברי רש"י מקטני אמנה היה, מאמין ואינו מאמין שיבא המבול, ולא נכנס עד שדחקוהו המים. ככזה גם לא יכול היה לסחוף את ההמונים לשוב בתשובה.

אך קשה עלינו להבין מדוע יוסף לא קרא ואף לא ניסה לקרוא למצרים לחזור בתשובה, ופנה ישירות לפתרון הכלכלי? תשובה נמצאת בדברי מרן הראי"ה זצ"ל, על יהודה ויוסף שהיו מחולקים בשיטה בדרך קדושת ישראל בעולם. יוסף סבר שקדושת ישראל היא ללמד תועים בינה, להתערב בגויים וללמדם דרכי ה'... יהודה סבר שקדושת ישראל צריכה להיות נפרדת מן הגויים: 'עם לבדד ישכון' שמא יתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם. ואכן מאפרים שהלך בדרך יוסף יצא ירבעם שהעמיד עגלים לעבודה זרה, וחשב יהודה בצדק כי שיטת יוסף היא מסוכנת בשביל כלליות ישראל וקיומו.

 

יוסף מתמיד בדרכו, ובהיותו נביא רואה את חלומותיו כנבואה. לכן הוא אינו מביע התנגדות כשמשליכים אותו לבור, ואף רואה בחיוב את התמנותו למשנה-למלך. יוסף סבר שחלומותיו- נבואותיו, מתגשמים וגם ההבטחה לאברם: 'יָדֹעַ תֵּדַע כִּי גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם וַעֲבָדוּם וְעִנּוּ אֹתָם...' קרובה להתממש, שהרי עומד הוא לגרום לירידת בני יעקב לכור ההיתוך במצרים, ירידה למ"ט שערי טומאה ומשם עתידים לעלות תרתי משמע מחוזקים כעם.

זו הייתה מטרת שליחותו, ולא החזרת המצרים בתשובה. למעשה, גם עצם עלייתו למדרגת משנה-למלך תרמה לאנטישמיות, לשנאת העברים וצידוק עצמי לשעבודם, כמופיע במדרש, חרטומי מצרים הלשינו על יוסף לפני פרעה בכוונה להורידו מגדולתו. לא בכדי, באחת 'וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ עַל מִצְרָיִם אֲשֶׁר לֹא יָדַע אֶת יוֹסֵף', אך גם לגבי המצרים עצמם לא היה מקום להחזירם בתשובה, שהרי היו הם בנ' שערי טומאה, מקום כה נמוך שממנו כבר אין חזרה בתשובה כדברי אור-החיים הקדוש שאם היו בני ישראל נכנסים בנ' שערי טומאה, לא הייתה להם תקומה, כל שכן המצרים.

בנוסף, יוסף הדבק בשיטתו, גם לו ביקש להחזיר בתשובה, היה בוחר לעשות זאת בדרכו תוך התערבות בכלכלת האומה המצרית, ושמירת היותו עברי. הן יוסף והן יונה הודו בין הגויים על היותם עברים, ולא בכדי. יונה היה משבט יוסף. בנביא מסופר על אליהו הנביא שמחיה את הבן של האשה הצרפית, והוא משיח בן יוסף כי האישה האלמנה הייתה אמו של יונה בן אמיתי. וכך גם כותב האלשיך, יונה הוא משיח בן יוסף כי הוא בן הצרפית שהחיה אליהו. שלשה צדיקים, כל אחד בדרכו בהבנת רצון ה'.

וכעין זה ראיתי בדרשות בית ישי לגאון הרב שלמה פישר זצ"לשנפקד לבית עולמו לאחרונה. יונה שהיה משבט יוסף ביקש לתקן את דרכו של יוסף וללכת בדרך יהודה, דרך של 'הן-עָם לְבָדָד יִשְׁכֹּן', ולכן נזהר מהתערבות בין הגויים, עד כדי כך שמסר נפשו למען ישראל, ברח תרשישה למקום בו אין השכינה שורה וכבש נבואתו, למרות שהכובש נבואתו מיתתו בידי שמים. ואולי כאן החל החיבור המחודש בין עץ יוסף ועץ יהודה, ככתוב: 'הִנֵּה אֲנִי לֹקֵחַ אֶת עֵץ יוֹסֵף ... וְנָתַתִּי אוֹתָם עָלָיו אֶת עֵץ יְהוּדָה וַעֲשִׂיתִם לְעֵץ אֶחָד', במהרה בימינו.

עו"ד שלום וסרטייל הוא יו"ר חברת הנדל"ן ציפחה אינטרנשיונל 

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו