הרב ירוסלבסקי
הרב ירוסלבסקי ללא

לקראת הפגנת המיליון? ראש בית הדין העליון של חסידי חב"ד וזקן רבני ארץ ישראל הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי פנה היום לכל נציגי היהדות הדתית והחרדית בכנסת למנוע בכל מחיר כל פשרה בנושא הכותל המערבי עבור הרפורמים.

במכתבו כותב הרב ירוסלבסקי ש"חוב קדוש למנוע למסור חלק הכי קטן ממקום מקדשינו כדי לחללו בעניינים שהם היפך הקדושה ולא שייך כאן שום פשרה וכיוצא בזה רחמנא ליצלן".

בהמשך כותב הרב ירוסלבסקי נגד כת הרפורמים "מספיק חורבנות גרמו לעם ישראל, וחוב קדוש לעשות כל שבידינו למנוע פגיעה בקודש וחוב לכל מי שיכול לעשות הכל כדי למנוע חילול הקודש".

היום בבוקר נכנסו למעונו של הגר״י ירוסלבסקי ראשי מרכז ליב״ה ובראשם המנכ״ל אורן הניג שנלחמים ברפורמים ובכל מה שקשור לזהות היהודית בארץ ישראל ושוחחו ארוכות עם הרב על ניסיונות הרפורמים שהתגברו בתקופה האחרונה להכניס את התכנים שלהם ולקעקע כל דבר שבקדושה. הרב חיזק את ידיהם על הפעילות המבורכת.