כנס הרמב"ם השנתי פגשנו את יו"ר מרכז מורשת הרמב"ם, הרב חיים פוגל, לשיחה אקטואלית על התפר שבין משנת הרמב"ם לימינו אלה.

הרב פוגל מציין שהשנה, שנת הי"ג לקיומו של הכנס, הוא מתקיים בצל הקשיים הנובעים מהקורונה, ועם זאת האולם מלא ו"גם מי שביטל באו אחרים תחתיהם", הוא אומר ומציין כי גם סוגיית השמיטה והמורכבות שבה עלתה על שולחן הדיונים בכנס.

בדבריו מציין הרב פוגל את רב-גוניותו של הרמב"ם כפוסק, כפילוסוף, כאיש אסטרונומיה ועוד, מגוון הבא לידי ביטוי בסמלו הייחודי של הכנס. את תורתו כתב הרמב"ם על מנת להנחיל תורה כלל ישראלית ומתוך גישה זו יצא הרמב"ם לכתיבת מפעלו הגדול, המשנה תורה, שמביא את הקורא בו הישר אל הפסיקה הסופית המאפשרת לו לדעת כיצד נכון לו לנהוג הלכה למעשה.

על הקורונה והיחס אליה אומר הרב פוגל כי הוא אמנם אינו רופא, אך ניתן למצוא במשנתו הרפואית של הרמב"ם קשר וחיבור בין גוף לנפש, ו"כאשר הנפש חזקה והגוף בריא יותר, כלומר אוכל מה שמותר, בוודאי שניתן לעמוד בניסיונות כמו הקורונה ומגיפות אחרות".

על ייחודיותו של הכנס השנה אומר הרב פוגל כי מגבלות הקורונה מנעו מרבנים מובילים בעולם מלהגיע לכנס על מנת שלא יצטרכו להיכנס לימי בידוד. "אם אנחנו רוצים להמשיך את תורתו של הרמב"ם אנחנו צריכים להבין שהרמב"ם דיבר אל הדור ובעיות האמונה שבו וכתב את אגרת תימן והמורה נבוכים להתמודדות עם הקשיים שיש בדור. דור דור ודורשיו, וגם הקשיים של הדור של היום הם שונים מקשיי הדורות השונים וגדולי ישראל צריכים למצוא את הדרך להגיע לקשיים של הדור הנוכחי ולא רק להסתמך על הדורות שעברו".