הרב אליקים לבנון
הרב אליקים לבנון צילום: יהונתן גוטליב

הרב אליקים לבנון, מחשובי הרבנים בציונות הדתית ורב המועצה האזורית שומרון מעביר ביקורת חדה על החלטת הממשלה, שיישומה נדחה על ידי בית המשפט העליון ביום רביעי האחרון, לבטל את הזכאות בזכאות לסבסוד למעונות היום למשפחות אברכים.

במכתב שפרסם בסוף השבוע הוא כותב בין היתר: "גם חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל, חוזר בכתביו על הקביעה: עם ישראל חייב לעצמו את המשך לימוד התורה. אומה בלא חזון הרי היא כגוף ללא נשמה".

הרב לבנון מציין שמדינת ישראל תומכת באומנות, ספורט, ספרות ושירה "מתוך הבנה שזהו חלק מהתרבות המחזקת את הציבור", אך מבהיר כי "לא ייתכן, שלכל גווני התרבות ניתנת הכרת ותמיכה, ודווקא לתרבות הרוחנית שלנו, תרבות לימוד התורה, יינתן יחס מנוכר".

"על תרבות זו של לימוד התורה, מסרו אנשים את עצמם, לאורך מאות ואלפי שנים. מדינה שאינה מבינה את חשיבות לימוד התורה, ומתוך כך, מקצצת בתקציבים המסייעים לתרבות זו, אין לה יסוד רוחני שיקיים אותה! לא משנה כלל מהו ההרכב הפוליטי של הכנסת והממשלה", מבהיר הרב לבנון.

הרב לבנון חותם במכתבו: "חובה על מדינת ישראל להמשיך ולתקצב, גם את מעונות היום, כדי לאפשר למשפחות רבות להמשיך בלימוד התורה, מתוך הבנה והסכמה כוללת: כי הם חיינו ואורך ימינו".