ישראייר
ישראייר צילום: סיון פרג'

התפרצות נגיף האומיקרון בעולם ובישראל הביאו לצמצום ניכר בפעילות התעופתית של חברות התעופה הישראליות. על רקע זה בשבועות האחרונים פעלו משרדי האוצר והתחבורה באינטנסיביות לגבש מתווה סיוע נוסף לחברות כדי לאפשר להן לצלוח את המשבר.

במסגרת המתווה המדינה תעמיד לחברות אגרות חוב המירות למניות, לתקופה של שלוש שנים ללא ריבית, בהיקף מוגדל של עד 85 מיליון דולר (הגדלה של 41 מיליון בהשוואה ל-44 מיליון שאושרו בנובמבר).

בנוסף המדינה תציע שיעור השתתפות מקל יותר - מיחס של 1:1 בנובמבר ליחס של 3:2 (על כל 3 דולר של המדינה בעלי המניות בחברות יזרימו 2 דולר)

יתר התנאים שאושרו במתווה נובמבר בכל הקשור לאגרות החוב ההמירות - יעמדו בתוקפם.

בנוסף מציעה המדינה תשלום מראש ל-20 שנה בגין הוצאות דלק עודפות ותחזוקה שקשורות למערכת מגן רקיע, בהיקף כולל של 15 מיליון דולר לכלל חברות התעופה.