הרב שלמה רוזנפלד
הרב שלמה רוזנפלד צילום: עצמי

שתיקתו הרועמת של מו"ר הרב דרוקמן שליט"א על ההתקפה עליו, מביעה את גדולתו, המבטאת כי כל כולו הוא כלל ישראל.

הרב נושא על כתפיו הרבה מהכרעות הדור, מתוך גדולה וחשיבה כלל ישראלית, והעיקר, בענווה עצומה.

עם ישראל בכלל, והציבור הדתי לגווניו השונים, כולל הציבור החרדי, חייבים לו הרבה תודה והערכה על הנהגתו בתחומים השונים, בענייני התורה העם והארץ.

כבודו של מו"ר הרב דרוקמן, הוא כבודה של הרבנות הראשית ! מי עוד כמוהו, נאבק על כבודה של הרבנות הראשית, בשאלות השונות שעלו בעבר ועולות אף בהווה.

תלמידי חכמים שבארץ ישראל נוהגים בדרכי נועם, וזאת תפילתנו לכל אירוע שבו יש דיונים בין תלמידי חכמים גדולים, בשאלות גדולות של הדור. כל מי שמכיר ויודע את פעילותו של הרב, יודע כי זו היא דרכו ואם נפגעה פעילותו וכבודו, חובה לפרסם את גדלות הנהגתו.

אדרבה, בדור של שאלות הרות גורל כאלה, חשוב לקבל עצה וסיוע ממי שיש לו הנהגה כלל ישראלית והרבה ממנהיגי הציבור מוקירים את גדולת הנהגה כללית זאת.

יוסיף ד' למו"ר אורך ימים ושנים בבריאות, להמשך הפצת התורה בעת גאולה, ובהנהגת הציבור מתוך ראיה כלל ישראלית.

הכותב: הרב שלמה רוזנפלד, ישיבת הבקעה – שדמות נרי'ה