הרב בני קלמנזון
הרב בני קלמנזון צילום: ישיבת עתניאל

לאחרונה למדתי מפי רב גדול שמורי ורבי צדיק הדור הרב חיים דרוקמן הוא רב קטן.

לאחרונה למדתי שדיינים גדולי תורה מופלגים כמו הרב אורי לביא והרב יאיר בן מנחם, מורים בתורה שלא כהלכה. ומתירים נשים למרות שהן אשת איש. לכן הם נדחקים ולא מקודמים לעמדות בכירות בבתי הדין.

למדתי שגם אני חס וחלילה יכול להתיר אשת איש כי כראש ישיבה וכראש כולל לדיינים לשעבר, בדקתי את הפסקים המדוברים ולא איתרתי את הכשלים שלהם.

לאחרונה למדתי מפי רבנים מהציונות הדתית! שהפוסק ומורה ההלכה הרב אליעזר מלמד, קרוב לרפורמים, חוץ מזה שהוא מגלומן כי איננו מוכן להיות זמין בטלפון לכל מתקשר מקשה ובעל פלוגתא, ואיננו זמין לשו"ת סמ"ס.

לאחרונה למדתי מפי תלמיד בשיעור א' באחת הישיבות של הציונות הדתית (שם התלמיד ושם הישיבה לא ייחשפו!) כי הוטל עליו לסייע בהוצאת ספרי הרב אליעזר מלמד מבית המדרש של הישיבה! למדתי שהשעה מחייבת להורות לבחור צעיר המתחיל את דרכו בתורה להוציא ספר של פוסק מוכר מבית המדרש שלו!

לאחרונה גיליתי שהרב של צפת, רב שבוודאי הוא איש עסוק וטרוד, רב שבצדיקותו פועל בתחומים שלא הייתי מספיק ירא שמים להעיז ולהיכנס אליהם הוא מתלמידיו של האינקוויזיטור הרודף והמקורב לשונאי ישראל הסנאטור מקארתי. (לגילוי נאות: אני לא יודע שום דבר על פרשת ולדר כי לא הייתי חלק מהעניין וטוב שכך, אבל יש רב מנהיג חשוב שידע שהכול לא היה ולא נברא. הוא ידע שהרב של עיר הקודש צפת הוא מקארטיסט, גם לפני שדיבר אתו...)

לאחרונה למדתי שהרב של שהם, הוא אולי רפורמי, וללא ספק רב שההלכה איננה נר לרגליו. לאחרונה גיליתי שככל הנראה גם אני רפורמי כי עיינתי בפסקיו של הרב של שהם, ולא גיליתי שהוא איננו מחויב להלכה.

לאחרונה גיליתי שגם הרבי מלובביץ' זצ"ל היה רפורמי הואיל והורה לרב רפורמי בעיירה קטנה בארצות הברית לא להפסיק את עבודתו לאחר שנוכח שהוא נלחם בנישואי תערובת.

לאחרונה גיליתי שבחור צעיר ומוכשר שלהערכתי באמת מסור לארץ ישראל, צעיר נמרץ המנסה להגדיר את עצמו כמנהיג הציונות הדתית, מאמין שישיג את מטרותיו אם יתקוף אנשים הקרובים לציונות הדתית ולימין לגופו של אדם ולא לגופו של עניין (לגילוי נאות: גם אני אינני מתומכי הממשלה הנוכחית, אך שיח הבוגדים והשקרנים, מפלג את הימין והציונות הדתית. המנהיג הצעיר והפעלתן כבר לא יורה בתוך הנגמ"ש אלא מפוצץ אותו !)

לאחרונה גיליתי שאחד מגדולי תלמידי מו"ר הרב צבי יהודה שהקים רשת נפלאה של חינוך תורני, וגם גדולי התורה הרב נחום רבינוביץ זצ"ל ויבדל"א הרב רא"ם הכהן הם מרסקי היהדות והתורה בארץ (לגילוי נאות: מורי ורבי, הרב רא"ם הוא גם חברי ושותפי להנהגת הישיבה)

לאחרונה גיליתי שהרב יעקב מדן, מגדולי ראשי הישיבות בציונות הדתית, שאיננו חשוד במורך לב, מותקף על סף האלימות המילולית, בכך שהוא פוגע בתורת ישראל, בעם ישראל ובארץ ישראל, בעקבות תמיכתו במתווה הגיור שיוזם שר הדתות מתן כהנא.

לאחרונה גיליתי שגם אני בוגר סבסטיה ומבצע הקפות, ממקימי ישובים בבנימין וביהודה, ראש ישיבת הסדר הנמצאת בעומק עומק הר חברון פוגע בתורת ישראל, וארץ ישראל הואיל וגם אני תומך במתווה הגיור.

לאחרונה גיליתי עוד ראיה להיותי מהרס התורה: ליוויתי גרי צדק רבים שהיום כולם שומרי תורה ומצוות, וככל שניתן לראות בגלוי שמירת ההלכה ויראת השמים שלהם הרבה מעבר לממוצע הציוני דתי והחרדי. תוך כדי הליווי ראיתי כמה פגעו בהם, כמה זלזלו בהם וכמה ראוי לעשות זאת בדרך יותר מכבדת את השם יתברך ותורתו.

לאחרונה גיליתי שבכל התקפה שיותקף רב מהציונות הדתית בגלל שלא היה מחמיר מספיק, בגלל שניסה לטכס עצה כיצד לסייע לעם היהודי, עם מישהו מחוץ למחנה, בגלל שהיה אנושי מדי, יקבל המתקיף רוח גבית בתוך הציונות הדתית עצמה ויואשם על ידי גורמים בציונות הדתית בשמאלנות, בליברליזם ברפורמה ומה לא.

לאחרונה גיליתי שלבי נוטה יותר לרבנים "הקטנים", לדיינים "המורים שלא כהלכה" ומתירים עגונות אומללות, לפוסק החשוב והבהיר "המקורב לרפורמים" שספריו הוצאו ממספר בתי מדרש, למרא דאתרא דעיה"ק צפת "המקארטיסט", לראש הישיבה "הפוגע במאבק על ארץ ישראל" למרות שהוא מקים עולה של תורה בגוש עציון, ולכל "מחריבי הרבנות" שמנסים להרבות את שמירת התורה במדינה היהודית, לקיים מצוות ואהבת את הגר, וגם למעט בנישואי תערובת אולי חלילה וחס של נכדיי, ואולי ח"ו של ילדיכם.

לאחרונה נתחוור לי שלו אני הקטן הייתי ראוי לייעץ לצעיר המוכשר והאידאליסט המנסה להיות מנהיג הציונות הדתית להשקיע את כוחותיו הכבירים בדרך שהיא יותר מוסרית ומוצלחת... דרך של שלום.

לאחרונה נזכרתי שגם רבן יוחנן בן זכאי, נאלץ להסתיר את דבריו ואת דעותיו. גם כאשר שרפו את מקורות האנרגיה של ירושלים. לאחרונה הבנתי, שאנחנו עדיין לא שם, אבל עלולים להגיע.

נכתב בכאב על ידי אדם מבוגר ורגיל

בנימין קלמנזון - עתניאל