מאיר פרוש
מאיר פרוש צילום: Yonatan Sindel/Flash90

וועדת החינוך של הכנסת דנה בהצעת החוק של יו"ר ועדת החינוך ח"כ שרן השכל בנושא התאמת לוח החופשות במוסדות החינוך לימי העבודה במשק.

הצעת החוק, כפי שפורסמה, מבקשת לקצר את ימי החופש הגדול ולפתוח את שנת הלימודים באופן קבוע, ב-1 באוגוסט.

מנגד, הצעת החוק מבקשת על חשבון החודש הזה, לבטל את הלימודים בימי שישי ולהפוך את שבוע הלימודים לחמישה ימים בלבד.

במהלך דיוני הוועדה הביע ח"כ מאיר פרוש את התנגדותו לנוסח המוצע שכן הוא נוגד את סדרי הלימוד במוסדות הלימוד החרדיים.

תחילה הציג בדבריו את העובדה לפיה במוסדות הלימוד החרדיים, בתלמודי התורה, בבתי הספר, בישיבות ובכוללים לומדים באופן מוקפד גם מידי יום שישי.

בהמשך דבריו הבהיר כי התאריך המוצע לפתיחת שנת הלימודים נופל על ימי 'בין הזמנים' – שלושת השבועות שבין ט' באב לר"ח אלול.

"אלפים רבים של הורים הלומדים בכוללים יכולים דווקא בשלושת השבועות האלה לתכנן את ימי חופשתם", הסביר.

כדי להמחיש דבריו הראה פרוש לחברי הוועדה כיצד בעשור האחרון מידי שנה תאריך ה-1 באוגוסט מתנגש לרוב עם ימי 'בין הזמנים.

בהמשך סוכם שיו"ר הוועדה, ח"כ השכל, יחד עם הגורמים הרלוונטיים יוועדו עם ח"כ פרוש כדי לתאם ולהתאים את זמני הלימודים המקובלים במגזר החרדי והנגזרת מכך על ימי חופשה.