תחנת חשמל
תחנת חשמל צילום: איסטוק

בג"ץ הורה לרשות החשמל לתקן את התנאים לניתוק חשמל עקב חוב.

השופטים קבעו שצרכנים לא ינותקו מאספקת חשמל סדירה לביתם אם יוכיחו שהם במצב של עוני קשה או בקשיים כלכליים המשתלבים עם מצב רפואי המצדיק להימנע מניתוק.

אלפי אזרחים מועמדים לניתוק מדי שנה, והמדיניות של המדינה היא שאין פטור מניתוק חשמל רק מהטעם שאדם אינו יכול לשלם. עד לאחרונה מדיניות הניתוקים של רשות החשמל כללה רשימה מצומצמת בלבד של צרכנים שאין לנתקם מחשמל מסיבות רפואיות.

בעתירה לבג"ץ נטען כי הזכות לחשמל נגזרת מהזכות לקיום בכבוד. לטענת העותרים, ארבעה אזרחים שניתקו להם את החשמל, האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם ואיגוד העובדים הסוציאליים, עוני אינו מצדיק ניתוק מחשמל.

"מניעת אספקת החשמל פוגעת בצרכנים העניים הסובלים מבעיות בריאותיות או פגיעים במיוחד, בהם קשישים וטף. הזכות לחשמל היא רכיב מהותי בזכות היסוד לקיום בכבוד, לבריאות ואף לשמירה על חיי אדם", טענו.

שר המשפטים גדעון סער מברך על פסיקת בית המשפט: "צדק בית-המשפט כשקבע שלא ניתן לנתק אזרחים מחשמל כאמצעי לגבית חובות מבלי להתחשב כלל במצבם הכלכלי. רשות החשמל תידרש עתה לבחון אמות מידה חדשות לניתוק מחשמל ולגביית החוב, תוך בחינת נסיבותיו הפרטניות של הצרכן".

ב"כ העותרים משכית בנדל מהאגודה לזכויות האזרח ועדי ניר בנימיני מהקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב הגיבו לפסק הדין, "ביום הכי קר בשנה שבה אנשים נותרים ללא חימום, בג"צ קיבל את עמדתנו לפיה הזכות לחשמל היא זכות חוקתית אשר קשורה באופן הדוק לזכות לקיום בכבוד וקבע כי על רשות החשמל לתקן את אמות המידה לניתוקי חשמל, לא לנתק אנשים מחמת עוניים, ולגבות את החוב באמצעים מתונים יותר שאינם כרוכים בניתוק החשמל. כמו כן נאסר על המשך ניתוקי החשמל ללא הליך הוגן ושמיעת הצרכן. אנו תקווה כי פסק הדין שנפתח במילים 'ויהי אור' מבשר על תחילתו של עידן חדש בכל הנוגע להגנה על אוכלוסיות חלשות מפני ניתוקי חשמל".

ארגון פעמונים המלווה ומייעץ בהתנדבות למשפחות בתחום כלכלת הבית מברך על הפסיקה: "אנו מברכים על פסיקתו של בג"צ. הפסיקה הזו מחזקת את עמדתנו שצריך להגיע להסדר חובות עם נושים ולא מתוך גבייה אגרסיבית בדרך בה החייב לא מסוגל לשלם או גבייה שנעשית בצורה לא מידתית. זה בוודאי נכון למשפחות הנמצאות בקושי כלכלי או עוני.

"על החייב לשלם את חובותיו, אך יתכן ואין ביכולתו לעמוד בתנאי החזר גבוהים או נוקשים ולכן על שני הצדדים להגיע לפתרון. אנו נשמח לעזור לכל משפחה ואדם הנקלעים לקושי כלכלי ולעזור לו להסדיר חובות, גם עם חברת החשמל".