הרב חיים דרוקמן
הרב חיים דרוקמן צילום: שריה דיאמנט

בכירי הרבנים מאיחוד "רבני תורת הארץ הטובה" שיגרו היום (שישי) מכתב חיזוק לזקן רבני הציונות הדתית הרב חיים דרוקמן.

מכתב החיזוק מגיע על רקע הביקורת החריפה שמתח הראשון לציון הרב יצחק יוסף על הרב דרוקמן בשיעורו השבועי בתחילת השבוע.

"אנו, חברי הנהלת 'איחוד רבני תורת הארץ הטובה', מברכים ומחזקים את מורנו ורבנו הרב הגאון חיים דרוקמן שליט"א, לכבוד שבת מתן תורה בו נצטווינו: 'וגם בך יאמינו לעולם', כפירוש רש"י: 'לרבות הבאים אחריך'", כתבו הרבנים.

"יהי רצון שיחזק ה' את כבוד תורתו ויאמצהו בדרכו הברוכה, להמשיך ולהאיר לישראל מתורתו ומתורת רבותינו מאורי ישראל: מרן הראי"ה קוק ובנו מו"ר הרצי"ה זכר צדיקים לברכה. כדרכם – הרב ימשיך להתחזק, לחזק ולהתגבר על כל המכשולים, כיד ה' הטובה עליו", כך רבני תורת הארץ הטובה.

על מכתב החיזוק חתמו חברי הנהלת רבני תורת הארץ הטובה; הרב איתן איזמן, הרב דוד חי הכהן והרב יוסף ארציאל, בשם הרבנים חברי איחוד 'רבני תורת הארץ הטובה', הרב זלמן מלמד, הרב אריה שטרן, הרב יעקב פילבר, הרב חיים דרוקמן, הרב דב ליאור, הרב יעקב אריאל, הרב חיים שטיינר, הרב איתן איזמן, הרב שמואל אליהו, הרב צפניה דרורי, הרב דוד חי הכהן, הרב אורי כהן, הרב אליקים לבנון, הרב איסר קלונסקי, הרב מרדכי שטרנברג, הרב יעקב שפירא והרב יוסף ארציאל.

כזכור, הרב יוסף התבטא בשיעורו נגד הרב דרוקמן בעקבות עמדתו ההלכתית לגיור בישראל, וחרף התנגדותו לרפורמת גיור שנעשית ללא תמיכת הרבנות הראשית לישראל.

"הרב דרוקמן אמר שהוא מסכים שיהיו גיורי רבני ערים אך שיהיו רק בהסכמת הרבנות הראשית", אמר הרב יוסף. "אני תמה עליו. איך אתה מסכים. הרב אלישיב התנגד. אבא שלי (הרב עובדיה יוסף) התנגד. כל גדולי הדור התנגדו. עם כל הכבוד לרב דרוקמן, הוא כמו מרן בתורה? הוא שווה לרב אלישיב? למרן? איזה פער. זה נורא".

"אז מה אתה חולק על מרן? מה אתה חולק על הרב אלישיב? הם נגד רבני ערים כי הם רוצים לתת לרבני ערים כמו של שוהם, זה המטרה שלהם, אז מה אתה אומר 'זה טוב'? זה טוב? איזה טוב. זה גרוע ביותר הדבר הזה. צריך להילחם בדבר הזה", הוסיף, ואיים: "אם יעשו דבר כזה, אני אכנס את מועצת הרבנות ואולי נחליט בתיאום עם גדולי ישראל לעשות ספר יוחסין. הם מחבלים בכרם ישראל".