האלוף במיל' איל בן ראובן לבנט: אם תמנע, אתה פוגע בממשלה