שלום וסרטייל באירוע
שלום וסרטייל באירוע צילום: באדיבות המצלם

מאות מתלמידי ומוקירי זכרו של הגאון רבי נחמיה זלמן גולדברג זצ"ל השתתפו בערב שיעורי תורה לזכרו שנערך בבית הכנסת "מגדל אשר" ע"ש הרב"ז והר"מ שפרן ואשר וסרטייל בירושלים.

הערב בהנחיית עו"ד שלום וסרטייל נפתח בסיפורו האישי של מושתל הלב, הרב דוד אברהמי שהרב שזכה לכינוי 'הגרז"ן' ליווהו והנחה אותו על כל צעד ושעל בדילמות ההלכתיות והמוסריות. "כשהתבשרתי כי עליי לעבור ניתוח השתלת לב בהקדם, השתמשתי בהכרעותיו ההלכתיות של הגרז"ן שקבע היכן ואצל מי לעבור את הניתוח. אחד הדברים שאפיינו את הרב כפוסק הוא שלא חשש להביע את דעתו גם בסוגיות שלא התעסקו בהן לאורך הדורות הקודמים".

הרב אליהו גולדברג, בנו של הגרז"ן סיפר על דמותם הייחודית של הוריו והוסיף כי "המידה שאפיינה את אבא יותר מכל היא הענווה, שגם בתקופות מאתגרות תמיד מצא את הזמן להתייחס אישית לכל אדם".

וסרטייל שיתף את הקהל במקבץ סיפורים מחיי הרב. "בניו סיפרו כי באחד הימים ניגשה האם ושאלה אותם מושגים מסוימים בהלכה ולשאלתם כיצד היא מכירה את המושגים הללו, השיבה כי 'אביכם הגרז"ן דן בסוגיות אלו מתוך שנתו', ושמעתיו בלילות'. זה היה הרב זצ"ל גאון בתורה ועסוק בה בכל רגע ורגע".

חבר בית הדין הגדול הרב אליעזר איגרא ציין כי "בכל מקום בו הרב היה ניגשו לשאול אותו בהלכה ותמיד הוא השיב בחיוך ובבהירות. שנים רבות ליוויתי את הרב זצוק"ל בנסיעות, רבות מהן באיו"ש, ובכל נושא ששאלתי אותו ענה בעמקות שאין כמוה".

הדיין הרב דניאל כ"ץ שיתף את השומעים ביכולת הפסיקה הנדירה והכה חסרה של הגרז"ן בסוגיות שלא שיערום אבותינו, דוגמת זכויות יוצרים, אך תמיד תוך מציאת מקור הלכתי בחז"ל.

הרב משה ארנרייך, ראש כולל "ארץ חמדה" הביא את דמותו של הגרז"ן מתוך 'ברכת אשר' שכתב ר' אשר וסרטייל זצ"ל לפרשת משפטים המסביר את דברי רש"י על סמיכות המזבח לפרשת משפטים. "הסנהדרין נמצאה במקומה בסמיכות למזבח, על מנת להראות את הקשר בין הפסיקה לבין אלוקים. בשונה מאומות העולם אנחנו לא משנים את ההלכה; אנו מאמינים במשה קיבל תורה מסיני, וכך הועברה התורה מדור לדור".

דיין בית הדין הגדול, הרב ציון לוז ציין: "הרב לא היה רק פוסק הלכה, אלא גם מנחיל דרך לפסיקת ההלכה. פעמים רבות הייתי עולה אליו עם מקרים מסובכים, היינו יושבים ולומדים וביחד מגיעים לפתרון ולתשובות להם הוביל הרב".

הרב פרופסור אברהם שטיינברג, מנהלה של האנציקלופדיה התלמודית, הודה למארגני הערב על האירוע המיוחד לזכרו של הגרז"ן, ושיתף בזיכרונותיו מהלימוד ומהשאלות המורכבות שהביא בפני הרב, וכן על עבודתו כעורך ואח"כ כעורכה הראשי של האנציקלופדיה התלמודית, על עבודתם המשותפת ועל העצות הרבות שקיבל ממנו בתחומים רבים ברפואה ובהלכה.

הרב יגאל שפרן, רב בית הכנסת וממארגני הערב שיתף את המשתתפים בפסיקה נדירה של הרב בתחום הרפואי, כשהציג בפני המשתתפים את מכתב הרב אליו ואת פסיקת ההלכה המפעימה שלו. "הרב היה בבחינת 'מאוד עמקו מחשבותיך", המחשבות של הרב יעמיקו וינחו גם את הדורות הבאים", ציין הרב שפרן.