הכינוס
הכינוס ללא

סיעת ש"ס יחד עם יו"ר המפלגה אריה דרעי התכנסה בבית נשיא מועצת חכמי התורה הרב שלום כהן.

בפתח הסיעה הציג דרעי את מהלכי הממשלה הפוגעים לדבריו באוכלוסיות המוחלשות. דרעי פרס את המאבק שמנהלים חברי הכנסת של התנועה במליאה ובועדות נגד הממשלה.

נשיא המועצת דיבר בכאב ואמר: "מה הממשלה הזו רוצה מאיתנו? מה עשינו להם? מדוע הם מנסים להפריע לתלמידי הישיבות? למה הם רוצים לפגוע בטלפונים הכשרים? בגלל שהם אוכלים טרפות גם אנחנו צריכים לאכול? ומדוע הם מטילים מיסים על האוכל ופוגעים בחלשים?"

"אין ספק שאנחנו נמצאים בתקופה של ימות המשיח, שעליה נאמר ׳ייתן ולא אחמיניה׳. הנסיונות הם קשים ומרים ומי שזוכה לעמוד בהם שכרו גדול מאד", אמר.

בדבריו ברך וחיזק את יו"ר התנועה דרעי שהתפטר מהכנסת. "שכרך גדול מאד! המשך בשליחותך לפעול למען עולם התורה ושמירת הזהות היהודית". לחברי הכנסת של התנועה אמר: "תהיו חזקים. תראו סיפוק בעבודתכם. תמשיכו לקדש שם שמים".