ההאזנה לשיפוטכם. גל"צ
ההאזנה לשיפוטכם. גל"צ ארכיון

בעקבות פרשת הדחתו של יעקב ברדוגו מגלי צה"ל והחלטת פוליטיקאים מסויימים להחרים את התחנה, שוחחנו עם עו"ד ד"ר חיים שטנגר על ההיבט המשפטי של מחויבות של גלי צה"ל בחוק לאיזון בין ימין ושמאל

כבר בפתח דבריו מבהיר עו"ד שטנגר כי לגלי צה"ל אין מחויבות בחוק לאיזון בין דעות פוליטיות שונות, וממילא אין לתחנה מחויבות כלשהי לאתר שדרן או פרשן בעל עמדות דומות לאלה של ברדוגו בכדי שיחליף אותו.

חוק גלי צה"ל, אומר שטנגר, אינו נוגע לאיזון מחייב כפי שקיים בחוק רשות השידור הנוגע רק בעקיפין לגלי צה"ל ולא באופן ישיר. מנגד גם אין מניעה מצידם של פוליטיקאים ואנשי ציבור להחרים את התחנה ולהחליט שאינם מתראיינים בה. חוק החרם אינו נוגע לסוג כזה של חרם, אלא רק לחרם הפוגע במדינת ישראל.

עם זאת מציין עו"ד שטנגר כי על פוליטיקאי המחליט שלא להתראיין בתחנת שידור כלשהי לקחת לתשומת ליבו את המחיר הציבורי שהוא משלם על כך. "זה חרב פיפיות כי כשאתה לא מופיע בשידור אתה נאלם ונעלם". מעבר לכך אין מחויבות כלשהי של פוליטיקאי כלפי ציבור בוחריו להתייצב בתקשורת ולהתבטא. "מאחר ואין חוק שאוסר הרי שכל מה שאינו אסור הוא מותר", כמקובל בחוק הפלילי, אומר שטנגר.