מליאת הכנסת
מליאת הכנסת צילום: Olivier Fitoussi/FLASH90

חוק הגבלת כהונה של שופטים הקובע כי תקופת כהונת השופטים יהיה מקביל לכהונת ראש ממשלה שהציע יו"ר מפלגת הציונות הדתית ח"כ בצלאל סמוטריץ עבר בצהריים ברוב גדול במליאת הכנסת.

בהעדר חברי הקואליציה, בעקבות החרמת כחול לבן את ההצבעות הפרטיות במליאה - האופוזיציה מנצחת בכל ההצבעות במליאה. ניסיון ליישר את ההדורים, בפגישה שאליה זימן את גנץ ראש הממשלה נפתלי בנט, לא צלח. בשל כישלון המגעים לפשרה, משכה הקואליציה את כל הצעות החקיקה בכנסת.

"הצעת החוק שלי לקציבת כהונה של שופטים בבית המשפט העליון עברה עכשיו ברוב גדול בקריאה טרומית", אמר סמוטריץ' לאחר אישורה.

"הרציונל של גדעון סער שמבקש להגביל כהונה של ראשי ממשלה לא נכונה בשיטה שלנו ביחס לראש ממשלה מאחר והוא תלוי בשותפיו וממש לא מרכז אצלו כח גדול מידי. בחוק של סער ישנה גם פגיעה קשה בזכותו הדמוקרטית של הציבור לבחור את מנהיגיו.

"לעומת זאת ביחס לשופטי בית המשפט העליון הרציונל הזה נכון פי כמה וכמה. שופטי בית המשפט העליון מחזיקים בידיהם כח בלתי מוגבל שעלול להשחית ואכן משחית בפועל. שופטים גם אינם נבחרים כך שאין בקציבת כהונתם שום פגיעה בעקרונות הדמוקרטיים. התנגדותו של שר המשפטים לה חושפת את צביעותו הרבה."

בהצעת החוק מוצע להוסיף לחוק היסוד את סעיף הקובע תקופה מרבית לכהונה בתפקיד שופט בבית המשפט העליון. כך לפי המוצע, אדם אשר כיהן בתפקיד שופט בבית המשפט העליון תקופה הזהה לתקופה המרבית המוצעת לכהונת ראש הממשלה בהצעת חוק-יסוד: הממשלה תקופה מרבית לכהונה בתפקיד ראש הממשלה, לא יהיה רשאי עוד לכהן כשופט בבית המשפט העליון.

עוד מוצע לקבוע כי התיקון המוצע בחוק היסוד לא יחול על תקופות שבהן כיהן אדם כשופט בית המשפט העליון טרם כניסתו לתוקף של התיקון המוצע. בהתאם לכך, לעניין חישוב התקופה המרבית לכהונה של שופט בית המשפט העליון המכהן ביום התחילה, ימנו רק את חלקה של תקופת הכהונה שחל אחרי יום התחילה.