משרתים בצבא, סוחרים, גאים במדינה. כאלה היו רבים מבני הציבור החרדי בתחילת ימי המדינה. עליות ומורדות ידע הציבור החרדי במדינת ישראל. החוקר מנחם קרן קרץ עם מחקר היסטורי מרתק

מגיש : בני טייטלבום עורך: איתי סופרין