רנה מגריט, טירה בפירנאים, 1959,  מתנת הרי טורצ'ינר, ניו–יורק, לידידי מוזיאון ישר
רנה מגריט, טירה בפירנאים, 1959, מתנת הרי טורצ'ינר, ניו–יורק, לידידי מוזיאון ישר Photo ©The Israel Museum, Jerusalem by Avshalom Avital, © ADAGP, Paris, 2022

התערוכה החדשה תגולל את הסיפור המרתק מאחורי יצירתו הנודעת של האמן הסוראליסטי הבלגי רנה מגריט, גם באמצעות קשריו עם הארי טורצ'ינר, ידידו ועורך-דינו, מזמין העבודה.

טורצ'ינר העניק אותה למוזיאון ישראל בשנת 1985, לרגל 20 שנה להיווסדו, וצירף אליה שלושה רישומים ששלח לו האמן, מתוכם הוא בחר את ההצעה לסלע מסיבי המרחף בשמיים ומעליו טירה.

יוצגו בה ההשפעות האמנותיות והספרותיות שהיו השראה למגריט, וה"טירה" תיבחן גם בהשוואה ליצירות אחרות של האמן. מנגד אפשר להתרשם מכך ש"טירה בפירנאים" הפכה בעצמה מקור השראה במגוון אמצעי ביטוי אמנותיים.

מה הפך אותה ליצירה נודעת כל-כך, כזו שזכתה למספר שיעתוקים כה גדול? סגנונו הריאליסטי המיוחד של מגריט, על הדיוק בפרטים והשימוש בצבע, מאתגר את תפיסת הצופה שרואה לפניו מראה כל-כך חי וחד של חיזיון ש... אין לו היתכנות במציאות.

זו היתה מטרתו המוצהרת של מגריט – להשיג את המבט של הצופה המשתאה לנוכח הציור ומשתהה מולו, והתערוכה מאריכה את ההשתהות הזאת.